ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2510, 2515, 2529 - การเปลี่ยนตลับหมึก

บทนำ

เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับหมึก
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

วิดีโอต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนและจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนและจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  บันทึก
  ด้านนอกของเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์ของคุณ ทั้งนี้ขั้นตอนที่ใช้จะไม่แตกต่างกัน
 4. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ลอกเทปออกจากตลับหมึก
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ใส่ตลับหมึกลงในช่องที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องลงในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 7. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ล็อคตลับหมึกเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 10. ปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ
 11. รอประมาณ 30 วินาทีเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  รูปภาพ : หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์อัตโนมัติภายใน 30 วินาที
  ภาพ: หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะพิมพ์อัตโนมัติภายใน 30 วินาที
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติก็ต่อเมื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่สอง: จัดเรียงตลับหมึก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึก
 1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 2. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
 4. กดปุ่ม Scan () เพื่อเริ่มการสแกน เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์อัตโนมัติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย