ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - ทำสำเนาต้นฉบับหลายหน้า (M575dn, M575f)

ทำสำเนาต้นฉบับหลายหน้า
อุปกรณ์ป้อนกระดาษบรรจุกระดาษได้ถึง 50 หน้า (โดยขึ้นกับความหนาของแต่ละหน้า)
 1. วางเอกสารลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายหน้ากระดาษขึ้น ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 2. แตะปุ่ม สำเนา ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่ม สำเนา
 3. แตะฟิลด์ สำเนา เพื่อเปิดแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่ม เริ่ม
 4. ป้อนจำนวนสำเนา แล้วแตะปุ่ม OK
  รูปภาพ : ใช้แผงปุ่มกดเพื่อเลือกจำนวนสำเนา
 5. แตะปุ่ม เริ่ม
  รูปภาพ : ปุ่ม เริ่ม

ประเทศ: Flag ไทย