ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - ตลับผงหมึก

ภาพตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ภาพรวมตลับผงหมึก
 1. ชิลด์พลาสติก
 2. ดรัมส่งภาพ
  ข้อควรระวัง: อย่าจับลูกกลิ้งสีเขียว เพราะอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได
 3. ชิพหน่วยความจำ
ข้อมูลตลับผงหมึก
สี
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน
507A
CE400A
ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง
507X
CE400X
ตลับผงหมึกสำรองสีน้ำเงิน
507A
CE401A
ตลับผงหมึกสำรองสีเหลือง
507A
CE402A
ตลับผงหมึกสำรองสีแดง
507A
CE403A
คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม: รีไซเคิลตลับผงหมึกโดยใช้โปรแกรมส่งคืนและรีไซเคิลของ HP Planet Partners
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองล่าสุด ให้ไปที่ www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_manuals
รีไซเคิลตลับผงหมึก
ในการรีไซเคิลตลับผงหมึกของแท้ของ HP ให้เก็บตลับหมึกที่ใช้แล้วใส่กล่องที่บรรจุตลับหมึกใหม่มา ใช้ฉลากส่งคืนที่แนบมาเพื่อส่งวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วกลับไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล โปรดดูข้อมูลที่ครบถ้วนได้จากคู่มือการรีไซเคิล ซึ่งให้มาพร้อมกับวัสดุสิ้นเปลือง HP ใหม่ทุกรายการ
การจัดเก็บตลับผงหมึก
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าคุณพร้อมที่จะใช้
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับผงหมึก อย่าให้ตลับผงหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพไว้
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP
Hewlett-Packard Company ไม่แนะนำให้ใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือนำมาผลิตใหม่
  บันทึก
ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่อยู่ในการรับประกันและข้อตกลงในการให้บริการของ HP
เปลี่ยนผงตลับหมึก
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับผงหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีดำ (K) สีแดง (M) สีน้ำเงิน (C) และสีเหลือง (Y)
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
  บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดฝาจนสุดแล้ว
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาด้านหน้า
 2. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของตลับผงหมึก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุงป้องกัน
  รูปภาพ : ตำแหน่งของแท็กหน่วยความจำ
 4. จับตลับผงหมึกทั้งสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 5. แกะแผ่นพลาสติกออกจากตลับผงหมึกใหม่
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาครอบป้องกัน
    หมายเหตุ
  หลีกเลี่ยงการถูกแสงเป็นระยะเวลานาน
    หมายเหตุ
  อย่าจับลูกกลิ้งสีเขียว เพราะอาจทำให้ตลับหมึกเสียหายได้
 6. จัดตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกจนกระทั่งเข้าที่
  รูปภาพ : ตำแหน่งของช่องตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาด้านหน้า

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย