ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro 400 M401 - ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส)

ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส)

  1. แตะปุ่ม บริการบนเว็บ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  2. แตะปุ่ม เปิดใช้งานบริการบนเว็บ
หลังจากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ HP ePrintCenter แอปพลิเคชันจะอยู่ในเมนู โปรฯ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย