ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro 400 M401 - ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (แผงควบคุม LCD)

ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (แผงควบคุม LCD)
  1. บนแผงควบคุม กดปุ่ม OK
  2. เลือกเมนู HP Web Services และกดปุ่ม OK
หลังจากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ HP ePrintCenter แอปพลิเคชันจะอยู่ในเมนู โปรฯ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย