ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro 400 M401 - ขนาดกระดาษที่ใช้ได้

ขนาดกระดาษที่ใช้ได้
ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนกระดาษหลายขนาด และยังปรับใช้กับวัสดุพิมพ์หลายชนิด
  บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพ์ที่สนับสนุน
ขนาดและมิติ
ถาด 1
ถาด 2
ถาดป้อนกระดาษเสริม 3 500 แผ่น
อุปกรณ์พิมพ์สองด้าน (รุ่นที่พิมพ์สองด้านได้เท่านั้น)
Letter
216 x 279 มม.
Legal
216 x 356 มม.
A4
210 x 297 มม.
A5
148 x 210 มม.
A6
105 x 148 มม.
B5 (JIS)
182 x 257 มม.
Executive
184 x 267 มม.
Postcard (JIS)
100 x 148 มม.
Double Postcard (JIS)
148 x 200 มม.
16K
184 x 260 มม.
16K
195 x 270 มม.
16K
197 x 273 มม.
8.5 x 13
216 x 330 มม.
ซองจดหมาย Commercial #10
105 x 241 มม.
ซองจดหมาย B5 ISO
176 x 250 มม.
ซองจดหมาย C5 ISO
162 x 229 มม.
ซองจดหมาย DL ISO
110 x 220 มม.
ซองจดหมาย Monarch
98 x 191 มม.
กำหนดเอง
76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม.

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย