ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro 400 M401 - เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Windows)

เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Windows)
 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 4. ในส่วน การวางแนวกระดาษ ให้เลือกตัวเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน
  เมื่อต้องการพิมพ์ภาพในลักษณะกลับหัว ให้เลือกตัวเลือก หมุน 180 องศา
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย