ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

ข้อความแจ้ง 'กระดาษติด' ปรากฏขึ้นที่เครื่องพิมพ์ e-All-in-One ไร้สาย HP Photosmart (B110)

ปัญหา

ขณะพิมพ์ เครื่องหยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'กระดาษติด' ที่หน้าจอแผงควบคุมเครื่อง
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องอาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา
หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ

แนวทางที่หนึ่ง: รีเซ็ตเครื่อง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทเครื่อง จากนั้นลองพิมพ์หน้าทดสอบ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ทำการรีเซ็ตระบบไฟ

 1. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 3. รออย่างน้อย 15 วินาที
 4. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 5. เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
 6. เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติ
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่ม () ติดกับไอคอนการตั้งค่า () ที่มุมด้านซ้ายล่างของแผงควบคุม
 3. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือกชุดเครื่องมือ จากนั้นกดเลือกตกลง
 4. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือกรายงานสถาะนเครื่องพิมพ์ จากนั้นกดตกลง ผลิตภัณฑ์จะพิมพ์รายงานสถานะออกมา
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สอง: นำกระดาษที่ติดอยู่ออก

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ซึ่งแสดงไว้ตามลำดับในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำกระดาษที่เรียงตัวไม่แน่นออกจากถาดกระดาษ

นำกระดาษที่ซ้อนไม่ติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษหรือถาดจ่ายกระดาษ
  หมายเหตุ
ห้ามนำกระดาษที่ติดค้างออกในตอนนี้ การพยายามนำกระดาษที่ติดออกทางด้านหน้าของเครื่องอาจทำให้กลไกการพิมพ์เสียหาย

ขั้นตอนที่สอง: นำกระดาษติดค้างออกจากด้านหลังของ All-in-One

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังของเครื่อง
  หมายเหตุ
ห้ามยกฝาช่องตลับหมึกและดึงกระดาษติดออกจากด้านในเครื่อง HP หากสามารถดึงได้จากทางด้านหลังของเครื่อง HP หรือจากถาดกระดาษ การดึงกระดาษจากด้านหน้าของเครื่องอาจทำให้กลไกเครื่อง HP เสียหายได้
วิดีโอต่อไปนี้ทำการแสดงตัวอย่างการนำกระดาษที่ติดขัดอยู่ออกทางด้านหลังของผลิตภัณฑ์
 1. ถอดสาย USB ออกจากด้านหลังเครื่อง
 2. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 4. ให้กดแถบที่อยู่ทางซ้ายของฝาปิดด้านหลังเพื่อเปิดฝาปิด ดึงฝาออกจากตัวเครื่อง
  รูปภาพ : ดึงช่องเปิดด้านหลังออก
  ภาพการถอดช่องเปิดด้านหลัง
 5. ค่อย ๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษกระดาษติดค้างอยู่ในเครื่อง
  รูปภาพ : ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อหาเศษกระดาษ
  ภาพถ่ายเศษกระดาษที่ติดอยู่ในลูกกลิ้ง
 7. ใส่ฝาปิดด้านหลังของผลิตภัณฑ์กลับเข้าที่เดิม ค่อย ๆ ดันฝาปิดไปด้านหน้าจนกว่าจะเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ฝาช่องเปิดด้านหลังกลับเข้าที่
  ภาพการถอดช่องเปิดด้านหลัง
 8. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 9. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่สาม: นำกระดาษติดค้างออกจากด้านหน้าของ All-in-One

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษออกทางด้านหน้า
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 3. เปิดฝาครอบตลับหมึก
    หมายเหตุ
  รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึก
 4. ใช้มือเลื่อนตลับหมึกไปด้านใดด้านหนึ่งของผลิตภัณฑ์
 5. ค่อย ๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
  บันทึก
  นำกระดาษออกจากด้านหน้าของเครื่องอย่างระมัดระวัง หากพบเศษกระดาษด้านในเครื่อง อาจเกิดกระดาษติดขึ้นได้อีก และส่งผลให้กลไกการพิมพ์เสียหาย
 6. ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพการปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
 7. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 8. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่สี่: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระหรือไม่

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบเส้นทางกระดาษ

 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ขณะเปิดเครื่องอยู่
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพแสดงการเปิดฝาครอบตลับหมึก
 3. รอให้แคร่เคลื่อนไปที่กลางเครื่อง
 4. ขณะที่เครื่องเปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
    หมายเหตุ
  คุณจะต้องปลดสายไฟออกเพื่อเคลื่อนย้ายแคร่ด้วยมือโดยไม่เกิดไฟฟ้าดูด
 5. ถอดสายไฟจากแหล่งพลังงานหรือเต้าเสียบไฟฟ้า
 6. ตรวจดูว่ามีกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ที่อาจกีดขวางแคร่หรือไม่
  บันทึก
  อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อส่องให้เห็นได้ชัดเจน
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกีดขวางแคร่
  ภาพการกีดขวางแคร่
 7. นำกระดาษที่ติดค้างหรือกีดขวางอยู่ออก
    หมายเหตุ
  หากกระดาษฉีกขาดขณะนำกระดาษออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งว่ายังมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องหรือไม่ หากกระดาษยังค้างอยู่ในเครื่อง อาจเกิดกระดาษติดค้างได้อีก
 8. เอื้อมเข้าไปด้านในเครื่อง จากนั้นดันแคร่ตลับหมึกด้วยตัวเอง
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่อง
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่อง
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่อง
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกสามารถขยับได้เป็นอิสระตลอดความกว้างของผลิตภัณฑ์ ดันตลับหมึกไปท้างด้านซ้ายจนสุด จากนั้นดันกลับไปทางขวา
 10. ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพการปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
 11. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 12. ถอดสายไฟจากแหล่งพลังงานหรือเต้าเสียบไฟฟ้า
 13. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป

แนวทางที่สี่: ทำความสะอาดลูกกลิ้ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดลูกกลิ้งกระดาษด้านในเครื่อง

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ทำความสะอาดลูกกลิ้งกระดาษ

 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 3. ให้กดแถบที่อยู่ทางซ้ายของฝาปิดด้านหลังเพื่อเปิดฝาปิด ดึงฝาออกจากตัวเครื่อง
  รูปภาพ : ดึงช่องเปิดด้านหลังออก
  ภาพการถอดช่องเปิดด้านหลัง
 4. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำบรรจุขวดหรือน้ำกลั่นให้หมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 5. กดผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
  รูปภาพ : ทำความสะอาดลูกกลิ้งกระดาษ
  ภาพลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 6. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 ถึง 15 นาที
 7. ใส่ฝาปิดด้านหลังของผลิตภัณฑ์กลับเข้าที่เดิม ค่อย ๆ ดันฝาปิดไปด้านหน้าจนกว่าจะเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ฝาช่องเปิดด้านหลังกลับเข้าที่
  ภาพการถอดช่องเปิดด้านหลัง
 8. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 9. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ()

ขั้นตอนที่สอง: พิมพ์รายงานสถานะเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามปกติ
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก
 • หากพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้แต่ยังมีปัญหากับตัวเครื่องพิมพ์ ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์
 • หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง แสดงว่ามีปัญหากับชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป

แนวทางที่ห้า: ติดต่อขอรับบริการ

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย