ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 4500 - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 4500 (G510g, G510h), 4500 Advantage (K710g), 4500 Desktop (G510a, G510b), 4500 Wireless (G510n) และ 4575 (K710a) All-in-One
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
  บันทึก
เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows: หากคุณพบว่ามีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ซ้อนทับหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วน ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อหน้าเอกสารพิมพ์อักขระผิดพลาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องในระบบ Windows
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่ไม่ชัดเจนหรืออ่านไม่ออก หรืองานพิมพ์ไม่สมบูรณ์
ภาพ: ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าแท้หรือไม่โดยไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
  บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
หากใช้ตลับหมึกพิมพ์แท้จาก HP แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ปล่อยเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้สักครู่
การไม่สั่งการใด ๆ ช่วงสั้น ๆ อาจแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ หากเป็นไปได้ ปล่อยให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่ทำงานประมาณ 40 นาที แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
หากพักเครื่องพิมพ์แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบกระดาษ
กระดาษที่ใช้จะต้องเหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
  บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษหลายชนิดจะมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษภาพถ่ายหรือสื่อพิมพ์พิเศษอื่น ๆ โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใส่กระดาษสะอาดที่ไม่มีรอยยับเข้าในเครื่อง
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่พิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีจุดตัดสีชัดเจน ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้ผลงานพิมพ์ดีที่สุด
  • สื่อพิมพ์บางชนิดอาจไม่สามารถดูดซับหมึกได้ดีเพียงพอ หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
  บันทึก
หากคุณเห็นเส้นริ้วตามแนวตั้งบนเอกสารที่พิมพ์ แสดงว่ากระดาษหรือวัสดุพิมพ์อาจไม่ได้รับการดูแลหรือจัดเก็บอย่างเหมาะสม ไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกเพื่อแก้ไขเส้นริ้วตามแนวตั้ง
รูปภาพด้านล่างแสดงความแตกต่างระหว่างเส้นริ้วตามแนวตั้งและแนวนอน
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
ภาพเส้นริ้วแนวนอน
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพเส้นริ้วแนวตั้ง
ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอนหรือมีปัญหาคุณภาพการพิมพ์นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ตรวจสอบกระดาษตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ หรือค้นหาเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้
หลังจากตรวจสอบกระดาษ ให้ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์
ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
 1. จากแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ สามารถสั่งพิมพ์โดยคลิกที่ File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)
  หน้าต่าง Print (พิมพ์) จะเปิดขึ้นมา
 2. เปิดกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)
  ปุ่มนี้อาจเป็นปุ่ม Properties, Options, Printer Setup, Printer หรือ Preferences (คุณสมบัติ ตัวเลือก ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ ค่าปรับแต่ง) ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชันที่ใช้
 3. คุณอาจต้องปรับแต่งค่าต่อไปนี้พิจารณาตามงานพิมพ์ของคุณ:
  • Paper Type (ประเภทกระดาษ): หากต้องการพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย ให้เลือกประเภทกระดาษภาพถ่ายที่พยายามใช้พิมพ์
  • Print Quality (คุณภาพงานพิมพ์): หากคุณไม่พอใจกับคุณภาพของงานพิมพ์ ให้เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ หากต้องการพิมพ์ให้เร็วขึ้น ให้ลดคุณภาพงานพิมพ์ ตัวเลือกเหล่านี้มักได้แก่ Best (ดีที่สุด) Normal (ปกติ) และ Draft (ร่าง)
  • Paper Size (ขนาดกระดาษ): หากกำลังพิมพ์บนกระดาษขนาดต่างจากที่พิมพ์ปกติ ให้เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้อง
  • Black and White (ขาวดำ): หากต้องการพิมพ์แบบขาวดำอย่างเดียว ให้เลือกตัวเลือกแถบสีเทา
 4. หลังจากเลือกค่าการพิมพ์ ให้คลิกที่ OK (ตกลง) เพื่อปรับใช้ค่าดังกล่าว จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)
หากการปรับค่าการพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์
 3. ค้นหาชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณจากใน Windows จากนั้นคลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ในรายการผลการค้นหา
  HP Solution Center จะเปิดขึ้นมาในหน้าต่างใหม่
 4. จาก HP Solution Center คลิกเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง)
 5. จาก Print Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) คลิกเลือก Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือของเครื่องพิมพ์)
  Toolbox (กล่องเครื่องมือ) ของเครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมาในหน้าต่างใหม่
 6. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) ระดับหมึกโดยประมาณจะปรากฏขึ้นมา
  รูปภาพ : ระดับหมึกโดยประมาณ
  ภาพ: ระดับหมึกโดยประมาณ
    บันทึก
  ถ้าคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ผ่านการเติมหมึกซ้ำหรือนำมาผลิตใหม่ หรือตลับหมึกพิมพ์ที่เคยใช้ในเครื่องอื่นมาแล้ว ตัวบอกระดับหมึกอาจไม่แม่นยำ หรือไม่ปรากฏขึ้น
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปยังขั้นตอนการพิมพ์รายงานวินิจฉัยปัญหา
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 6: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อย หรือหมด แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก (ภาษาอังกฤษ)
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. กดด้านบนของตลับหมึกเพื่อปลดออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องใส่
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกออก
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางขวาเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ
 4. นำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นค่อย ๆ ลอกเทปพลาสติกออกโดยใช้แถบดึง
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
 5. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่เข้าไปในช่องว่าง จากนั้นค่อย ๆ ดันส่วนบนสุดของตลับหมึกพิมพ์ออกไปข้างหน้า เมื่อตลับหมึกพิมพ์เข้าที่จะได้ยินเสียงดังคลิก
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับหมึก
  ภาพแสดงการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 6. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 7. ใส่กระดาษธรรมดาในถาดกระดาษ
 8. กด OK (ตกลง) หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะจัดพิมพ์ออกมา
 9. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 10. จัดวางด้านพิมพ์ให้คว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นจัดตำแหน่งหน้าเอกสารตามตัวกั้นแนวที่ขอบ
 11. กด OK (ตกลง) เครื่องพิมพ์จะสแกนหน้าเอกสารจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นสิ้นสุดขั้นตอนการจัดเรียง
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 8: ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
หากพบปัญหาในรายงานวินิจฉัยปัญหา ให้เรียกใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดตลับหมึก
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กด Setup (ตั้งค่า)
 3. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Clean Cartridge (ทำความสะอาดตลับหมึก)
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าเอกสารออกมาหนึ่งหน้า
ขั้นตอนที่ 9: ปรับตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์
เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด ให้จัดเรียงตลับหมึก
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 3. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นเลือก Align Cartridge (จัดเรียงตลับหมึก)
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 4. จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกคว่ำลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกน
ขั้นตอนที่ 10: ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึกด้วยตนเอง
อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากหน้าทดสอบหรือผลงานพิมพ์ไม่มีแถบหมึกหรือคราบหมึกเลอะ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึกหากพบรอยเป็นแถบรอยหรือหมึกเลอะในงานพิมพ์
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่เลอะหมึก
ภาพ: ตัวอย่างข้อความที่เลอะหมึก
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก
ภาพ: ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้ายางแห้ง ผ้านุ่มที่ไม่มีขุยหรือวัสดุเนื้อนุ่มที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา (ที่กรองกาแฟสามารถใช้ได้เช่นกัน)
  • น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึกพิมพ์ได้)
     หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาสแกนเนอร์
 4. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 5. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 6. กดด้านบนของตลับหมึกเพื่อปลดออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องใส่
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกออก
 7. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 8. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพ์ว่ามีหมึกหรือเศษฝุ่นเกาะอยู่หรือไม่
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 9. จุ่มผ้ายางสะอาดในน้ำกลั่น จากนั้นบีบไล่น้ำออก
 10. ใช้ผ้ายางทำความสะอาดด้านหน้าและขอบรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก
   รูปภาพ : ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
   ภาพ: หน้าสัมผัสหัวพ่นหมึกและตลับหมึก
  1. แถบหัวพ่นหมึก - ห้ามทำความสะอาด
  2. พื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก - ทำความสะอาด
  3. หน้าสัมผัสตลับหมึก - ไม่ต้องทำความสะอาด
 11. ปล่อยตลับหมึกไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ส่วนที่ทำความสะอาดแห้ง หรือใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดให้แห้ง
 12. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่เข้าไปในช่องว่าง จากนั้นค่อย ๆ ดันส่วนบนสุดของตลับหมึกพิมพ์ออกไปข้างหน้า เมื่อตลับหมึกพิมพ์เข้าที่จะได้ยินเสียงดังคลิก
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับหมึก
  ภาพแสดงการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 13. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึกสำหรับตลับหมึกอื่น
 14. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 15. ปิดฝาสแกนเนอร์
 16. ลองทำการพิมพ์อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 11: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
หากพบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์หรือการทำความสะอาดหรือจัดเรียงตลับหมึกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก (ภาษาอังกฤษ)
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใดๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. กดด้านบนของตลับหมึกเพื่อปลดออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องใส่
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกออก
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี
  • นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องที่อยู่ทางขวาเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ
 4. นำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นค่อย ๆ ลอกเทปพลาสติกออกโดยใช้แถบดึง
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสบริเวณหน้าสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 5. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่เข้าไปในช่องว่าง จากนั้นค่อย ๆ ดันส่วนบนสุดของตลับหมึกพิมพ์ออกไปข้างหน้า เมื่อตลับหมึกพิมพ์เข้าที่จะได้ยินเสียงดังคลิก
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับหมึก
  ภาพแสดงการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 6. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 7. ใส่กระดาษธรรมดาในถาดกระดาษ
 8. กด OK (ตกลง)
  หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะจัดพิมพ์ออกมา
 9. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 10. จัดวางด้านพิมพ์ให้คว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นจัดตำแหน่งหน้าเอกสารตามตัวกั้นแนวที่ขอบ
 11. กดปุ่ม OK (ตกลง) เครื่องพิมพ์จะสแกนหน้าเอกสารจัดเรียงตลับหมึก จากนั้นสิ้นสุดขั้นตอนการจัดเรียง
หากเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 12: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดในเอกสารชุดนี้แล้ว และเครื่องพิมพ์ของคุณยังคงพิมพ์งานที่มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย