ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 400 M425 - แก้ไขปัญหาคุณภาพสำเนา

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร์

เมื่อเวลาผ่านไปจุดด่างจากสิ่งสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเครื่องสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการทำความสะอาดเครื่องสแกน
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ด้วยการกดปิดที่สวิตช์เปิดปิด และดึงปลั๊กออกเต้าเสียบ
  รูปภาพ : จุดเชื่อมต่อสายไฟ
 2. เปิดฝาครอบเครื่องสแกน
 3. ทำความสะอาดกระจกของเครื่องสแกน แถบของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และแผ่นพลาสติกสีขาวด้วยผ้านุ่มหรือฟองน้ำพ่นด้วยน้ำยาเช็ดกระจกแบบไม่มีสารกัดกร่อน
  รูปภาพ : บริเวณที่ทำความสะอาด
    หมายเหตุ
  ห้ามใช้สารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์กับส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ห้ามเทน้ำยาทำความสะอาดลงบนกระจกหรือแท่นโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเข้าไป ทำให้เกิดความเสียหายได้
 4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองน้ำเซลลูโลสเพื่อป้องกันจุดด่าง
 5. เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ และเปิดเครื่องด้วยการกดที่สวิตช์เปิดปิด

ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ

 1. แตะปุ่ม สำเนา ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่มทำสำเนา
 2. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเลื่อนและแตะปุ่ม กระดาษ
 3. จากรายการขนาดกระดาษ ให้แตะชื่อของขนาดกระดาษที่อยู่ในถาด 1
 4. จากรายการประเภทกระดาษ ให้แตะชื่อของประเภทกระดาษที่อยู่ในถาด 1
 5. กดปุ่ม สีดำ หรือ สี เพื่อเริ่มทำสำเนา

ปรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีที่สุด

การตั้งค่าคุณภาพสำเนามีดังต่อไปนี้:
 • เลือกอัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของสำเนา ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
 • ผสม: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่มีข้อความและกราฟิกผสมกัน
 • ข้อความ: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่
 • รูปภาพ: ใช้การตั้งค่านี้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่
 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. แตะปุ่ม สำเนา ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 3. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเลื่อนและแตะปุ่ม ใช้ประโยชน์สูงสุด แตะปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกต่างๆ และแตะตัวเลือกเพื่อเลือก
 4. แตะปุ่ม เริ่มทำสำเนา เพื่อเริ่มทำสำเนา

การทำสำเนาแบบจรดขอบเต็ม

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์แบบจรดขอบเต็มที่ได้ พื้นที่การพิมพ์สูงสุดคือ 203.2 x 347 มม. (8 x 13.7 นิ้ว) โดยเหลือขอบที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ 4 มม. รอบหน้า
ข้อควรพิจารณาสำหรับการพิมพ์หรือการทำสำเนาเอกสารที่มีขอบแบบครอบตัด:
 • หากต้นฉบับมีขนาดเล็กกว่าขนาดเอาต์พุต ให้เลื่อนต้นฉบับออกมาจากมุมที่ระบุด้วยเครื่องหมายบนสแกนเนอร์ 4 มม. ทำสำเนาอีกครั้งหรือสแกนในตำแหน่งนี้
 • เมื่อต้นฉบับมีขนาดเท่างานพิมพ์ที่ต้องการ ให้ใช้คุณสมบัติ ย่อ/ขยาย ในการลดขนาดภาพเพื่อให้สำเนาไม่ถูกตัดออก

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่น ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำพอหมาดเช็ดลูกกลิ้งทั้งสองและแผ่นแยกกระดาษเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
    หมายเหตุ
  ห้ามใช้สารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์กับส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ห้ามเทน้ำยาทำความสะอาดลงบนกระจกหรือแท่นโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเข้าไป ทำให้เกิดความเสียหายได้
  รูปภาพ : เช็ดลูกกลิ้งและแผ่นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย