ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 400 M425 - ตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับการทำสำเนาบนกระดาษพิเศษ

ตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับการทำสำเนาบนกระดาษพิเศษ

 1. แตะปุ่ม สำเนา ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่มทำสำเนา
 2. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเลื่อนและแตะปุ่ม กระดาษ
 3. จากรายการขนาดกระดาษ ให้แตะชื่อของขนาดกระดาษที่อยู่ในถาด 1
 4. จากรายการประเภทกระดาษ ให้แตะชื่อของประเภทกระดาษที่อยู่ในถาด 1
 5. แตะปุ่ม เริ่มทำสำเนา เพื่อเริ่มทำสำเนา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย