ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Pro 400 M425 - ป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง หรือกระดาษติด

เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ
หากเครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษจากถาด ให้ลองแก้ไขดังนี้
 1. เปิดเครื่องพิมพ์และนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 2. ใส่กระดาษให้ตรงกับขนาดงานพิมพ์ของคุณ
 3. ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้ติดกับปึกกระดาษโดยกระดาษไม่โค้งงอ
 4. ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณตอบข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือไม่ ใส่กระดาษ และดำเนินการต่อ
เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น
หากเครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่นจากถาดกระดาษ ให้ลองแก้ไขดังนี้
 1. นำปึกกระดาษออกจากถาดแล้วงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อย่าคลี่กระดาษออก ใส่ปึกกระดาษกลับลงในถาด
 2. ใช้เฉพาะกระดาษที่เป็นไปตามข้อกำหนดกระดาษของ HP เท่านั้น
 3. ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจำเป็น ให้ใช้กระดาษห่ออื่น
 4. ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นำปึกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใส่กลับลงไปในถาด
 5. ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้ติดกับปึกกระดาษโดยกระดาษไม่โค้งงอ
การป้องกันกระดาษติด
ในการลดปัญหากระดาษติด ให้ลองแก้ไขดังนี้
 1. ใช้เฉพาะกระดาษที่เป็นไปตามข้อกำหนดกระดาษของ HP เท่านั้น
 2. ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจำเป็น ให้ใช้กระดาษห่ออื่น
 3. ใช้กระดาษที่ไม่เคยพิมพ์หรือถ่ายเอกสารมาก่อน
 4. ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นำปึกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใส่กลับลงไปในถาด
 5. ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษให้ติดกับปึกกระดาษโดยกระดาษไม่โค้งงอ
 6. หากคุณพิมพ์กระดาษที่หนัก มีลายนูน หรือกระดาษที่มีรู ให้ใช้คุณสมบัติป้อนด้วยตนเองและป้อนกระดาษครั้งละหนึ่งแผ่น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย