ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 400 M425 - ใช้ HP Reconfiguration Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

ใช้ HP Reconfiguration Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

หากคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์อยู่ และต้องการเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อ ให้ใช้ HP Reconfiguration Utility เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าผลิตภัณฑ์อีกครั้งเพื่อใช้แอดเดรสไร้สายอื่น เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย หรือเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าได้โดยไม่ต้องใส่แผ่นซีดีของเครื่องพิมพ์ หลังจากคุณเลือกประเภทการเชื่อมต่อที่คุณต้องการสร้างแล้ว โปรแกรมจะไปยังส่วนของขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยตรง
HP Reconfiguration Utility จะอยู่ในกลุ่มโปรแกรม HP ในคอมพิวเตอร์ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย