ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro 400 M425 - ตั้งค่าการเรียกเอกสารจากแฟกซ์

ตั้งค่าการเรียกเอกสารจากแฟกซ์
หากบุคคลอื่นมีการตั้งค่าการเรียกเอกสารจากแฟกซ์ คุณสามารถขอให้ส่งแฟกซ์ไปยังเครื่องของคุณได้ (ซึ่งรู้จักกันในชื่อการเรียกเอกสารจากเครื่องอื่น)
  1. แตะปุ่ม แฟกซ์ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  2. แตะปุ่ม เมนูแฟกซ์
  3. แตะปุ่ม ตัวเลือกการรับ
  4. แตะปุ่ม รับการเรียกเอกสาร
  5. ใช้แผงปุ่มกดป้อนจำนวนเครื่องแฟกซ์ที่คุณต้องการเรียก แล้วแตะปุ่ม OK
เครื่องจะหมุนไปที่เครื่องแฟกซ์อื่นและขอรับแฟกซ์

ประเทศ: Flag ไทย