ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 400 M425 - ใช้ AirPrint

ใช้ AirPrint

รองรับการสั่งพิมพ์โดยตรงโดยใช้ AirPrint ของ Apple สำหรับ iOS 4.2 หรือรุ่นที่สูงกว่า ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จากเครื่องพิมพ์โดยตรง โดยใช้ iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ขึ้นไป), หรือ iPod touch (รุ่นที่สามขึ้นไป) ในแอปพลิเคชันต่อไปนี้:
  • Mail
  • Photos
  • Safari
  • แอปพลิเคชันของผู้ผลิตอื่นบางแอปพลิเคชัน
ในการใช้ AirPrint เครื่องพิมพ์ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AirPrint และหากต้องการทราบว่าเครื่องพิมพ์ HP ใดบ้างที่สามารถใช้งานร่วมกับ AirPrint ได้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/airprint
บันทึก
คุณอาจจำเป็นต้องอัปเกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อใช้ AirPrint ไปที่ www.hp.com/support/ljm425series


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย