ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Pro 400 M425 - ใช้ HP ePrint

ใช้ HP ePrint
ใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบในอีเมล์ไปยังอีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ใช้งานอีเมล์ได้
  บันทึก
เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ HP ePrint
 1. ในการใช้ HP ePrint คุณต้องเปิดใช้งาน HP Web Services ก่อน
  1. แตะปุ่ม บริการบนเว็บ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  2. แตะปุ่ม เปิดใช้งานบริการบนเว็บ
 2. จากเมนู บริการบนเว็บของ HP แตะปุ่ม แสดงอีเมล์แอดเดรส เพื่อแสดงอีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุม
 3. ใช้เว็บไซต์ HP ePrintCenter Web เพื่อกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยและเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นสำหรับงาน HP ePrint ทั้งหมดที่ถูกส่งมาที่เครื่องพิมพ์นี้
  1. ไปที่ www.hpeprintcenter.com
  2. คลิก ลงชื่อเข้าใช้ และป้อนข้อมูลเฉพาะของ HP ePrintCenter หรือลงชื่อสมัครใช้บัญชีใหม่
  3. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ หรือคลิก + เพิ่มเครื่องพิมพ์ เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ ในการเพิ่มเครื่องพิมพ์ คุณจำเป็นต้องมีรหัสเครื่องพิมพ์ ซึ่งก็คือส่วนอีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ก่อนหน้าเครื่องหมาย @ คุณสามารถรับรหัสนี้ได้โดยการพิมพ์หน้าบริการบนเว็บจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
   หลังจากที่คุณเพิ่มเครื่องพิมพ์แล้ว คุณจะสามารถเลือกกำหนดค่าอีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ได้
     บันทึก
   รหัสนี้มีอายุเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้นนับจากที่คุณเปิดใช้งาน HP Web Services หากหมดอายุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งาน HP Web Services อีกครั้ง และรับรหัสใหม่
  4. ในการป้องกันเครื่องพิมพ์จากการพิมพ์เอกสารที่ไม่ได้คาดไว้ ให้คลิก การตั้งค่า ePrint และคลิกแถบ ผู้ส่งที่อนุญาต คลิก ผู้ส่งที่อนุญาตเท่านั้น แล้วเพิ่มอีเมล์แอดเดรสที่คุณต้องการให้ใช้งาน ePrint ได้
  5. ในการกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงาน ePrint ทั้งหมดที่ถูกส่งมาที่เครื่องพิมพ์นี้ ให้คลิก การตั้งค่า ePrint คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้
 4. ในการพิมพ์เอกสาร ให้แนบเอกสารไว้ในข้อความอีเมล์ซึ่งส่งไปที่อีเมล์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ เครื่องจะพิมพ์ทั้งอีเมล์แอดเดรสและเอกสารที่แนบมา

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย