ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คุณลักษณะของแผงควบคุม

  รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
 1. 24 เพาเวอร์: เปิดหรือปิด ERROR ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! เมื่อปิดเครื่อง ERROR ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! แล้ว ยังคงมีไฟในปริมาณเล็กน้อยจ่ายให้กับอุปกรณ์ คุณสามารถลดการจ่ายไฟให้น้อยลงอีก โดยการกดปุ่ม เพาเวอร์ ค้างเป็นเวลา 3 วินาที ทั้งนี้เพื่อให้ ERROR ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! อยู่ในโหมด Federal Energy Management Program (FEMP) หากไม่ต้องการให้มีการจ่ายไฟเลย ให้ปิดเครื่อง ERROR ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! และดึงปลั๊กไฟออก
 2. เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี
 3. 10 ยกเลิก: หยุดการทำงานปัจจุบัน
 4. เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี
 5. เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี
 6. เริ่มทำสำเนาขาวดำ: เริ่มงานทำสำเนาขาวดำ
 7. เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี
 8. เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี
 9. เริ่มทำสำเนาสี: เริ่มงานทำสำเนาสี

ไฟบน ERROR ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! กระพริบเป็นจังหวะต่างๆ ที่แปลกไปเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โปรดอ่านตารางต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด โดยดูจากไฟดวงที่กระพริบและจังหวะการกระพริบของไฟนั้นบน ERROR ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR!
ประเภทกระดาษ
สาเหตุและการแก้ปัญหา
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
  • นำตลับหมึกพิมพ์สีดำออก
  • ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  • หากไฟ เพาเวอร์ กะพริบ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี หากไฟเปิด ไม่กะพริบ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ
รูปภาพ : ภาพ - แผงควบคุมของเครื่อง HP Deskjet 2510 All-in-One series
  • นำตลับหมึกพิมพ์สีดำออก
  • ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  • หากไฟ เพาเวอร์ กะพริบ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สามสี หากไฟเปิด ไม่กะพริบ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์สีดำ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย