ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์สีเอนกประสงค์ HP LaserJet Pro 100 (M175a และ M175nw) - การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์

ปัญหา
คุณภาพการพิมพ์หรือการจ่ายกระดาษไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
หากพบปัญหาคุณภาพการพิมพ์ในตารางต่อไปนี้ สามารถใช้แนวทางแก้ไขที่จัดไว้ให้เพื่อแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ แม้ว่าจะไม่ใช่อาการที่แจ้งไว้ ขั้นตอนเหล่านี้ก็อาจแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน
ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน (กราฟิก)
หากคุณพบข้อความพิมพ์ไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือไม่ถูกตำแหน่ง งานพิมพ์ไม่ครบถ้วนหรือมีกราฟิกและข้อความที่ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อ การแก้ไขปัญหาข้อความแปลก ๆ ไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่อง งานพิมพ์ไม่ครบถ้วน มีข้อความหรือกราฟิกขาดหาย (c03274250)
แนวทางแก้ไข
 ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา
แนวทางที่หนึ่ง: นำเทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำเทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ดึงแทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์อาจเกิดขึ้หากเทปป้องกันยังค้างอยู่ที่ตลับหมึกพิมพ์
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเลอะเสื้อผ้าคุณ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้โทนเนอร์ติดฝั่งแน่นในเนื้อผ้า
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ปิดฝาครอบตลับหมึกและฝาปิดด้านหลัง หากช่องเหล่านี้ยังไม่ถูกปิด
    บันทึก
  ต้องปิดช่องตลับหมึกพิมพ์หรือฝาด้านหลังก่อนเอื้อมไปยังตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหลัง
  ภาพ: ปิดฝาด้านหลัง
 3. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดปุ่ม Print Cartridge () เครื่องจะส่งเสียงในขณะที่แกนหมุนบนตลับหมึกหมุนอยู่
 4. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
    หมายเหตุ
  รองจนกระทั่งข้อความ 'Rotating' (เคลื่อนตลับหมึก) และเสียงเคลื่อนตลับหมึกหยุดก่อนเปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 5. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 6. ดึงแทปป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงเทปป้องกันออก
  ภาพ: ดึงเทปป้องกันออก
 7. จับทั้งสองด้านของตลับหมึกพิมพ์ ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกไปมาเพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  รูปภาพ : ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึก
  ภาพ: ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกไปมาเพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
 8. จับที่ตลับหมึกพิมพ์บริเวณมือจับตรงกลาง และใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  ภาพประกอบ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่
  คำแนะนำ
  มองหาไอคอนสีที่ช่องตลับหมึกพิมพ์เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ในช่องติดตั้งที่ถูกต้อง
 9. ปิดฝาครอบตลับหมึก
  หลังจากปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ แผงควบคุมจะแสดงข้อความ 'Initializing' (กำลังเริ่มดำเนินการ) รอจนกระทั่งเครื่องนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับหมึก
 10. กดปุ่ม Print Cartridge () เพื่อเคลื่อนไปยังตลับหมึกพิมพ์ถัดไป จากนั้นทวนซ้ำขั้นตอนก่อนหน้า ทำเช่นเดิมกับตลับหมึกพิมพ์ทั้งหมด
ขั้นตอนที่สอง: ลองทำการพิมพ์อีกครั้ง
ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่สาม: ปรับกระดาษ ใส่กระดาษใหม่หรือเปลี่ยนกระดาษ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับกระดาษ ใส่กระดาษใหม่หรือเปลี่ยนกระดาษ
 1. เพื่อให้การป้อนกระดาษดีที่สุด ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้
  • ตรวจสอบว่ามีฝุ่น เศษผงหรือความชื้นที่กระดาษหรือไม่ หากกระดาษมีฝุ่น แห้งหรือชื้นเกินไป ให้เปลี่ยนกระดาษใหม่
     บันทึก
   อุณหภูมิหรือความชื้นสุดโต่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของกระดาษ หากคุณอาศัยในที่อากาศรุนแรง ให้ดูแลกระดาษสำหรับพิมพ์ให้ดีโดยจัดเก็บในภาชนะพลาสติกกันอากาศ
  • พลิกปึกกระดาษ หมุน 180° จากนั้นใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาดกระดาษใหม่
  • ปรับที่กั้นกระดาษเพื่อไม่ให้ชิดหรือห่างจากปึกกระดาษมากเกินไป
     บันทึก
   อาจมีการบิดเอียงบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดหากใช้แบบฟอร์มจัดพิมพ์สำเร็จ งานพิมพ์ที่บิดเบี้ยวอาจเกิดขึ้นได้หากที่กั้นกระดาษไม่ชิดกับปึกกระดาษพอดี
  • ถาดกระดาษจะต้องติดตั้งเข้าที่ และไม่มีกระดาษมากเกินไป
 2. ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ
 • หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
 1. เปลี่ยนกระดาษเป็นกระดาษคุณภาพสูงที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ
  • หากพบกระดาษม้วนหรือเป็นคลื่น แสดงว่ากระดาษอาจบางหรือชื้นเกินไป
   เปลี่ยนกระดาษใหม่ที่ผิวแห้ง หรือเปลี่ยนเป็นกระดาษที่หนากว่าเดิม
  • หากพบกระดาษย่นหรือยับ แสดงว่ากระดาษอาจพื้นผิวไม่เรียบ บางหรือชื้นเกินไป
   เปลี่ยนกระดาษใหม่ที่ผิวแห้ง หรือเปลี่ยนเป็นกระดาษที่หนากว่าเดิมหรือมีพื้นผิวเรียบเนียนกว่า
  • หากพบปัญหาอักขระผิดเพี้ยน แสดงว่ากระดาษอาจมันเกินไปหรือมีพื้นผิวไม่เรียบ
   เปลี่ยนไปใช้กระดาษผิวด้านหรือพื้นผิวเรียบ
  • หากพบว่าข้อความซีดจางตกหล่น หรือ หมึกเลอะ แสดงว่ากระดาษอาจชื้นเกินไป หนาหรือมันวาวเกินไปจนไม่ดูดซับหมึก
   เปลี่ยนกระดาษใหม่ที่ผิวแห้ง หรือเปลี่ยนเป็นกระดาษที่ผิวด้านหรือมีพื้นผิวเรียบเนียนกว่า
     บันทึก
   หมึกจำนวนเล็กน้อยที่เลอะอยู่บนกระดาษอาจเกิดขึ้นได้สำหรับงานพิมพ์เลเซอร์ หากมีหมึกเลอะเป็นจำนวนมาก อาจเป็นไปได้ว่ากระดาษไม่ดูดรับหมึก ขั้นตอนการผลิตกระดาษบางชนิดอาจทำให้กระดาษไม่ยอมดูดรับหมึก
 2. ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่สี่: ตรวจสอบเงื่อนไขแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อาจส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการพิมพ์ และมักเป็นสาเหตุของคุณภาพการพิมพ์หรือปัญหาในการป้อนกระดาษ
 1. เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • นำผลิตภัณฑ์ออกจากจุดที่ไม่เหมาะสม เช่น หน้าต่างหรือประตูที่เปิดอยู่ หรือช่องจ่ายอากาศของแอร์
  • เครื่องจะต้องไม่ได้รับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป หรือมีความชื้นสูง
   • สภาพแวดล้อมที่แห้งมาก (ความชื้นต่ำ) จะทำให้เกิดเงาที่พื้นหลังได้มากขึ้น
   • สภาพแวดล้อมที่เปียกมาก (ความชื้นสูง) อาจทำให้เกิดไอที่ระบบรับแสงของสแกนเนอร์เลเซอร์ ทำให้ชิ้นงานไม่ครบถ้วน หรืองานพิมพ์มืดหรือจ้า หรือไม่ชัดเจน หรือเกิดหยุดน้ำที่หน้าจัดพิมพ์
  • นำเครื่องออกจากพื้นที่แคบ เช่น ตู้เล็ก ๆ
  • นำสิ่งที่กีดขวางช่องระบายอากาศด้านบนออก อากาศจะต้องถ่ายเทที่เครื่องได้ดีพอ รวมทั้งด้านบน
  • ป้องกันเครื่องจากเศษฝุ่นละอองในอากาศ ไอน้ำ หรือคราบไขมันและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ซึ่งอาจตกค้างอยู่ภายในเครื่อง
 2. ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์ที่ต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และตัวเครื่อง หรือระหว่างตัวเครื่องและเต้ารับไฟฟ้าอาจรบกวนการสื่อสารของเครื่องได้ ซึ่งทำให้เกิดเงาที่ผลงานพิมพ์ พื้นที่พิมพ์ไม่คมชัดหรือมืดดำ หรือมีรอยหมึก แก้ไขปัญหาโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ต่อเครื่องโดยตรงกับคอมพิวเตอร์
 2. ต่อเครื่องโดยตรงกับเต้ารับไฟฟ้า
 3. ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่หก: พิมพ์หน้าทำความสะอาด
ระหว่างขั้นตอนการพิมพ์ กระดาษ หมึกและฝุ่นละอองอาจสะสมอยู่ด้านในของเครื่อง เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง สิ่งสะสมต่าง ๆ เหล่านี้อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น รอยหมึกเลอะหรืองานพิมพ์ไม่เรียบร้อย เครื่องมีโหมดทำความสะอาดที่สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าทำความสะอาด
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดการทำงานหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดปุ่ม Setup ()
 3. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Service (บริการ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Cleaning Page (ทำความสะอาด) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 5. ให้ใส่กระดาษ letter หรือ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้สีขาวลงในถาดกระดาษเมื่อได้รับแจ้ง หากไม่มีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษ หรือกด OK (ตกลง) เพื่อเริ่มขั้นตอนการทำความสะอาด
  ขั้นตอนการทำความสะอาดใช้เวลาประมาณสองนาที หน้าเอกสารสำหรับทำความสะอาดจะหยุดเป็นระยะ ๆ ระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาด อย่าปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าขั้นตอนทำความสะอาดจะเสร็จสิ้น คุณอาจต้องทวนซ้ำขั้นตอนหลายครั้งเพื่อทำความสะอาดเครื่องพิมพ์อย่างหมดจด
 6. ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่เจ็ด: ตรวจสอบค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์และแก้ไขค่าประเภทกระดาษจัดพิมพ์ (เฉพาะ Windows)
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบค่าเริ่มต้นของเครื่อง และเพื่อเปลี่ยนค่าประเภทกระดาษจัดพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
  บันทึก
แนวทางนี้อาจต้องอาศัยซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็ม ติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มโดยไปที่หน้า รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งในตอนนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกเลือกเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
 1. เปิดหน้าต่าง Printers (เครื่องพิมพ์)
 2. ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณและตรวจสอบว่าถูกเลือกเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นอยู่หรือไม่
  • หากไอคอนผลิตภัณฑ์ปรากฏพร้อมเครื่องหมายถูก () ให้ข้ามไปยังขั้นตอนต่อไป
  • หากไอคอนผลิตภัณฑ์ไม่มีเครื่องหมายถูก () ให้คลิกขวาที่ไอคอนผลิตภัณฑ์ แล้วเลือก Set as Default Printer
 1. ใส่กระดาษที่ต้องการพิมพ์ในถาดป้อนกระดาษ
 2. คลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์) หน้าต่าง Printing Preferences (ค่าการพิมพ์) จะปรากฏขึ้นมา
 3. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 4. จากส่วนแสดงรายการ Paper type (ประเภทกระดาษ) ให้คลิกเลือก More (เพิ่มเติม)
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับ Type is (ประเภท)
 6. คลิกที่เครื่องหมายบวก () ติดกับค่าประเภทกระดาษ จากนั้นเลือกประเภทกระดาษและความหนาสำหรับงานพิมพ์
    บันทึก
  HP ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษหนาหรือบางเป็นพิเศษ
 7. หากเลือกกระดาษที่เหมาะสมไว้แล้ว และมีปัญหาต่อไปนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับอุณหภูมิฟิวส์สั่งการ
    บันทึก
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ต่างจากระบบหมึกปกติที่จะใช้ความร้อนเพื่อสั่งการโทนเนอร์พลาสติกให้พิมพ์ที่พื้นผิวของกระดาษ กระดาษจะต้องสามารถทนความร้อน ฉลากหรือซองที่เป็นแถบกาวจะต้องสามารถรองรับความร้อนและแรงกดระหว่างขั้นตอนการพิมพ์หมึกของเครื่อง
  กระดาษม้วนหรือเป็นคลื่น
  ลดค่าอุณหภูมิฟิวส์สั่งการ ทำได้โดยเลือก Light (บาง) หรือ Transparency (แผ่นใส)
  ผลงานพิมพ์มีจุดที่ไม่คมชัดหรือดำมืด หรือหมึกเลอะ
  เพิ่มค่าอุุณหภูมิฟิวส์สั่งการ ทำได้โดยคลิกที่ Heavy (หนา)
  หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพิมพ์ไม่คมชัด ผลงานพิมพ์มืดดำหรือหมึกเลอะ ให้ใช้กระดาษที่บางลง
 8. คลิก OK (ตกลง)
 9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อเริ่มการพิมพ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่เก้า: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หากคอมพิวเตอร์และเครื่องไม่สามารถสื่อสารระหว่างกัน การรีเซ็ตเครื่องและรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้
ขั้นตอนที่หนึ่ง: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อปิดเครื่อง
    บันทึก
  เครื่องอาจไม่ปิดการทำงานหลังกดปุ่ม Power ทำตามขั้นตอนต่อไป
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 4. รอ 30 วินาที
  รูปภาพ : รอ 30 วินาที
  ภาพนาฬิกาทรายระบุเวลา 30 วินาที
 5. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
 6. ต่อสายไฟเข้าทางด้านหลังของเครื่องกลับเข้าไปใหม่
 7. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง
ขั้นตอนที่สอง: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบปฏิบัติการเริ่มการทำงานใหม่
คำแนะนำ
สามารถทำบุ๊กมาร์กไว้ที่เว็บเบราเซอร์ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้หลังจากรีสตาร์ทเครื่องแล้ว
ขั้นตอนที่สาม: ลองทำการพิมพ์อีกครั้ง
ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่สิบ: ค้นหาและเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ค้นหาตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าแสดงคุณภาพการพิมพ์ เพื่อระบุว่าตลับหมึกพิมพ์ใดที่ทำให้เปิดปัญหา
 1. ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมผลิตภัณฑ์ ให้กดปุ่ม Setup (ติดตั้ง) ()
 3. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Report (รายงาน) จากนั้นกด OK (ตกลง
 4. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Print Quality (คุณภาพการพิมพ์) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 5. กด OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพงานพิมพ์
  หน้าเอกสารจะจัดพิมพ์เป็นแถบสีห้าแถบ และมีส่วนที่ซ้อนทับกันสี่ส่วน ตรวจสอบงานพิมพ์แต่ละส่วนเพื่อระบุปัญหาว่าเป็นมาจากตลับหมึกพิมพ์ตัวใด
   รูปภาพ : การแก้ไขปัญหาแถบสีแสดงคุณภาพการพิมพ์
   ภาพประกอบ: การแก้ไขปัญหาแถบสีแสดงคุณภาพการพิมพ์
  1. ตลับหมึกสีเหลือง
  2. ตลับหมึกสีฟ้า
  3. ตลับหมึกสีดำ
  4. ตลับหมึกมีม่วง
  • หากเกิดรอยหรือแนวเส้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใด ให้เปลี่ยนตลับหมึกสำหรับส่วนการพิมพ์ดังกล่าว
  • หากมีรอยหรือแนวเส้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใด ให้เปลี่ยนตลับหมึกที่ตรงกับสีที่เกิดรอยหรือแนวเส้นดังกล่าว
หากหลังจากดำเนินการข้างต้นแล้วยังพบปัญหาคุณภาพการพิมพ์ แสดงว่าตลับหมึกพิมพ์อาจเสียหาย หมึกหมดหรือไม่รองรับกับเครื่อง
  บันทึก
HP ขอแนะนำให้คุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP ได้รับการออกแบบและผ่านการทดสอบกับเครื่องพิมพ์ HP ว่าสามารถช่วยให้คุณผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้ง่ายและเชื่อถือได้ต่อเนื่อง HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของวัสดุที่ไม่ใช่ของ HP การรับประกันไม่ครอบคลุมการให้บริการหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมึกที่ไม่ใช่ของ HP HP ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP ก่อนดำเนินการต่อ
เข้าไปที่ HP SureSupply เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกหรือจัดซื้อตลับหมึกใหม่และวัสดุอื่นๆ
 1. ไปที่ HP SureSupply
 2. เลือกประเภท/ภูมิภาคของคุณตามความเหมาะสม
  รูปภาพ : ระบบเลือกประเภท/ภูมิภาค
  การเลือกประเทศ/ภูมิภาค
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรือตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถซื้อตลับหมึก HP แท้และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้จากตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ปิดฝาครอบตลับหมึกและฝาปิดด้านหลัง หากช่องเหล่านี้ยังไม่ถูกปิด
    บันทึก
  ช่องตลับหมึกพิมพ์และช่องด้านหลังจะต้องปิดอยู่เพื่อให้สามารถเข้าถึงชุดหมุนได้
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหลัง
  ภาพ: ปิดฝาด้านหลัง
 3. จากแผงควบคุมเครื่อง ให้กดปุ่ม Print Cartridge () เครื่องจะหมุนชุดหมุนตลับหมึก
 4. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
    หมายเหตุ
  รองจนกระทั่งข้อความ 'Rotating' (เคลื่อนตลับหมึก) และเสียงเคลื่อนตลับหมึกหยุดก่อนเปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 5. หากตลับหมึกที่ต้องการเปลี่ยนไม่อยู่ในตำแหน่ง ให้ปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นกดปุ่ม Print Cartridge () เพื่อหมุนชุดหมุน ไม่เช่นนั้นให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
  คำแนะนำ
  แผงควบคุมจะแสดงชื่อตลับหมึกพิมพ์ที่กำลังเคลื่อนอยู่ครู่หนึ่งเมื่อกดปุ่ม Print Cartridge
 6. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์เก่า จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 7. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
 8. ใส่ตลับหมึกพิมพ์เก่าลงในถุงหรือกล่องเพื่อนำไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : รีไซเคิลตลับหมึกเก่า
  ภาพ: รีไซเคิลตลับหมึกเก่า
 9. จับทั้งสองด้านของตลับหมึกพิมพ์ใหม่ จากนั้นค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วถึงกัน
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกได้รับความเสียหาย ให้จับตลับหมึกที่ปลายทั้งสองด้าน อย่าสัมผัสโดนลูกกลิ้่งที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึก
  ภาพ: ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึก
 10. ดึงชิ้นส่วนป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์ใหม่
  รูปภาพ : นำวัสดุป้องกันออก
  ภาพ: นำวัสดุป้องกันออก
 11. จับที่ตลับหมึกพิมพ์บริเวณมือจับ จากนั้นใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  ภาพประกอบ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  คำแนะนำ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลาดสีบนตลับหมึกนั้นตรงกับฉลากสีที่อยู่บนช่องจับแกน
 12. หากต้องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์อื่น ให้ปิดช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม Print Cartridge () เพื่อหมุนชุดหมุน จากนั้นทวนซ้ำขั้นตอนในการเปลี่ยนตลับหมึก
 13. ปิดฝาครอบตลับหมึก
  หลังจากปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ แผงควบคุมจะแสดงข้อความ 'Initializing' (กำลังเริ่มดำเนินการ) รอจนกระทั่งเครื่องนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับหมึก
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่สิบเอ็ด: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากมีการเปลี่ยนตลับหมึก ดรัมพิมพ์ภาพหรือเครื่องภายใต้การรับประกัน ตัวแทนให้บริการจะแจ้งขอให้จัดหาตัวอย่างการพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ: Flag ไทย