ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 100 - การเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175a และ M175nw
คุณอาจต้องเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพในกรณีต่อไปนี้:
 • ข้อความ 'Imaging Drum Low' (ดรัมพิมพ์ภาพใกล้หมด) หรือ 'Imaging Drum Very Low' (ดรัมพิมพ์ภาพเหลือน้อยมาก) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  อายุการใช้งานคงเหลือจริงของดรัมพิมพ์ภาพจริงอาจแตกต่างกันไป
 • เกิดปัญหาซ้ำ ๆ กันในผลงานพิมพ์ตามช่วงต่อไปนี้
  • 26 มม. (1 นิ้ว)
  • 94 มม. (3.7 นิ้ว)
บันทึก
หากเครื่องพิมพ์ของคุณยังคงอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดหนึ่งเงื่อนไขเป็นเวลาหนึ่งปี HP จะเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพของคุณให้ฟรี การเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพจะยังครอบคลุมโดยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณติดตั้งไว้
สำหรับการตรวจสอบการรับประกัน ให้ดูที่ HP LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums Limited Warranty Statement (แถลงการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของตลับหมึก HP LaserJet และดรัมพิมพ์ภาพ)
 1. สั่งซื้อดรัมพิมพ์ภาพจากHP SureSupply
 2. ยกชุดสแกนเนอร์ขึ้น
  รูปภาพ : การยกชุดสแกนเนอร์ขึ้น
  ภาพ: การยกชุดสแกนเนอร์ขึ้น
 3. เปิดฝาครอบตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับผงหมึก
 4. นำที่ครอบกันฝุ่นออก
  รูปภาพ : นำที่ครอบกันฝุ่นออก
  ภาพ: นำที่ครอบกันฝุ่นออก
 5. เปิดฝาครอบด้านหน้า
  รูปภาพ : การเปิดฝาครอบด้านหน้า
  ภาพ: การเปิดฝาครอบด้านหน้า
 6. ยกก้านทั้งสองที่จับดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
  รูปภาพ : การยกก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
  ภาพ: การยกก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
 7. สำหรับการถอดดรัมพิมพ์ภาพเก่า ให้ดึงออกจากช่อง
  รูปภาพ : การถอดดรัมพิมพ์ภาพเก่าออก
  ภาพ: ถอดดรัมพิมพ์ภาพเก่าออก จากนั้นใส่ดรัมพิมพ์ภาพที่ใช้แล้วในถุงหรือกล่องรีไซเคิล
 8. นำดรัมพิมพ์ภาพใหม่ออกจากกล่อง
  ใส่ดรัมพิมพ์ภาพเก่าลงในถุงหรือกล่องเพื่อนำไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำดรัมพิมพ์ภาพใหม่ออกจากกล่อง และส่งดรัมพิมพ์ภาพเก่าเพื่อรีไซเคิล
  ภาพ: นำดรัมพิมพ์ภาพใหม่ออกจากกล่อง และส่งดรัมพิมพ์ภาพเก่าเพื่อรีไซเคิล
 9. นำแผงป้องกันออกจากดรัมพิมพ์ภาพใหม่
  รูปภาพ : การถอดแผงป้องกันออกจากดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพ: การถอดแผงป้องกันออกจากดรัมพิมพ์ภาพ
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับดรัมพิมพ์ภาพ อย่างส่องดรัมพิมพ์ภาพกับแสงโดยตรง หากคุณต้องการเก็บดรัมพิมพ์ภาพไว้ภายนอกเครื่องพิมพ์ชั่วคราว ให้ใช้กระดาษหุ้มไว้
  ห้ามจับลูกกลิ้งสีเขียวที่อยู่บนดรัมพิมพ์ภาพ ลายนิ้วมือที่ดรับมพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนลูกกลิ้งดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนลูกกลิ้งดรัมพิมพ์ภาพ
 10. ใส่ดรัมพิมพ์ภาพเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การใส่ดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพ: การใส่ดรัมพิมพ์ภาพ
 11. ลดก้านดรัมพิมพ์ภาพลง
  รูปภาพ : การลดระดับก้านดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพ: การลดระดับก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
 12. ปิดฝาครอบด้านหน้า
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบด้านหน้า
  ภาพ: การปิดฝาครอบด้านหน้า
 13. ติดตั้งที่ครอบกันฝุ่นกลับเข้าไป
  รูปภาพ : การติดตั้งที่ครอบกันฝุ่นกลับเข้าไป
  ภาพ: การติดตั้งที่ครอบกันฝุ่นกลับเข้าไป
 14. ปิดฝาครอบตลับผงหมึก
  หลังจากปิดฝาช่องตลับผงหมึก แผงควบคุมจะแสดงข้อความ 'Initializing' (กำลังเริ่มดำเนินการ)
  รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะสิ้นสุดการสอบเทียบก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: การปิดฝาช่องตลับผงหมึก
 15. กดชุดสแกนเนอร์ลง
  รูปภาพ : กดชุดสแกนเนอร์ลง
  ภาพ: กดชุดสแกนเนอร์ลง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย