ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์สี HP LaserJet Pro CP1025 และ CP1025nw - การเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพ

บทนำ
เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพ
  บันทึก
ดรัมพิมพ์ภาพที่ติดตั้งในเครื่องนี้มีประกันคุ้มครอง ดรัมพิมพ์ภาพเปลี่ยนแทนมีประกันแบบจำกัดเงื่อนไขรองรับเป็นเวลาหนึ่งปีจากวันที่ติดตั้ง วันที่ติดตั้งดรัมพิมพ์ภาพจะแสดงอยู่ที่หน้ากำหนดค่าและที่หน้าสถานะวัสดุเมื่อดรัมพิมพ์ภาพถึงประมาณ 30% ของอายุการใช้งานที่คาดการณ์ การรับประกันระดับพรีเมียมของ HP  มีผลเฉพาะกับตลับหมึกพิมพ์ของเครื่องนี้เท่านั้น
ใส่ดรัมพิมพ์ภาพกลับคืน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพ
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบด้านหน้า
  ภาพ: เปิดฝาครอบด้านหน้า
 3. ยกก้านทั้งสองที่จับดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
  รูปภาพ : ยกก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
  ภาพ: ยกก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
 4. ถอดดรัมพิมพ์ภาพเก่าออก
  รูปภาพ : ถอดดรัมพิมพ์ภาพออก
  ภาพ: ถอดดรัมพิมพ์ภาพออก
 5. นำดรัมพิมพ์ภาพใหม่ออกจากกล่อง ใส่ดรัมพิมพ์ภาพเก่าลงในถุงหรือกล่องเพื่อนำไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำดรัมพิมพ์ภาพใหม่ออกจากกล่อง และส่งดรัมพิมพ์ภาพเดิมเพื่อรีไซเคิล
  ภาพ: นำดรัมพิมพ์ภาพใหม่ออกจากกล่อง และส่งดรัมพิมพ์ภาพเดิมเพื่อรีไซเคิล
 6. นำแผงป้องกันออกจากดรัมพิมพ์ภาพใหม่
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดกับดรัมพิมพ์ภาพ อย่างส่องดรัมพิมพ์ภาพกับแสงโดยตรง หากคุณต้องการเก็บดรัมพิมพ์ภาพไว้ภายนอกผลิตภัณฑ์ชั่วคราว ให้ใช้กระดาษหุ้มไว้
  ห้ามจับลูกกลิ้งสีเขียวที่อยู่บนดรัมพิมพ์ภาพ ลายนิ้วมือที่ดรับมพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนลูกกลิ้งดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนลูกกลิ้งดรัมพิมพ์ภาพ
  รูปภาพ : นำแผงป้องกันออกจากดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพ: นำแผงป้องกันออกจากดรัมพิมพ์ภาพ
 7. ใส่ดรัมพิมพ์ภาพเข้าไปในผลิตภัณฑ์
  รูปภาพ : ใส่ดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพ: ใส่ดรัมพิมพ์ภาพ
 8. ลดก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
  รูปภาพ : ลดก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
  ภาพ: ลดก้านดรัมพิมพ์ภาพขึ้น
 9. ปิดฝาครอบด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบด้านหน้า
  ภาพ: ปิดฝาครอบด้านหน้า
 10. ปิดฝาครอบตลับหมึก
  ขณะปิดฝาช่องตลับหมึก ไฟแจ้ง Print Cartridge, Ready และ Attention จะติดกะพริบ รอสามนาทีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำการปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับหมึก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย