ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - ทำความเข้าใจข้อความบนแผงควบคุม

ประเภทข้อความบนแผงควบคุม

ข้อความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเครื่องพิมพ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ที่ต้องมีการดำเนินการ
ข้อความแจ้งข้อมูลหรือข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว และคุณอาจต้องตอบรับข้อความโดยกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อทำงานต่อ หรือกดปุ่ม ยกเลิก  เพื่อยกเลิกงาน งานพิมพ์อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์ซึ่งจะมีข้อความเตือนแจ้งบอกอย่างชัดเจน หากข้อความแจ้งข้อมูลหรือข้อความเตือนนั้นเกี่ยวข้องกับการพิมพ์และคุณสมบัติทำงานต่อโดยอัตโนมัติเปิดอยู่ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานต่อหลังจากข้อความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรงสามารถเป็นตัวระบุการชำรุดเสียหายบางประเภท ปิดเครื่อง ก่อนเปิดอีกครั้ง อาจแก้ปัญหานี้ได้ หากยังเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่ คุณอาจต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ข้อความบนแผงควบคุม

10.XXXX Supply error (10.XXXX อุปกรณ์สิ้นเปลืองผิดพลาด)

คำอธิบาย
ชิพหน่วยความจำของตลับหมึกพิมพ์อันใดอันหนึ่งไม่สามารถอ่านได้หรือหายไป
 • 10.0000 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีดำ
 • 10.0001 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีน้ำเงิน
 • 10.0002 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีแดง
 • 10.0003 = ข้อผิดพลาดชิพหน่วยความจำสีเหลือง
 • 10.1000 = ชิพหน่วยความจำสีดำหายไป
 • 10.1001 = ชิพหน่วยความจำสีนำเงินหายไป
 • 10.1002 = ชิพหน่วยความจำสีแดงหายไป
 • 10.1003 = ชิพหน่วยความจำสีเหลืองหายไป
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่
หากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

49 Error (ข้อผิดพลาด 49) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

50.X Fuser error (50.X ฟิวเซอร์ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฟิวเซอร์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 25 นาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

51.XX Error (54.XX ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

54.XX Error (54.XX ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์พบข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ภายในตัวใดตัวหนึ่ง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

55.X Error (59.X ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดภายใน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

57 Fan error (57 พัดลมผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับพัดลมในเครื่อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

59.X Error (59.X ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์มีปัญหาเกี่ยวกับมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

79 Error (79 ผิดพลาด) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาดจากเฟิร์มแวร์ภายในเครื่อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดเครื่องพิมพ์ รออย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และรอให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานใหม่
หากคุณใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟกระชาก ให้ถอดออก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

79 Service error (79 เกิดข้อผิดพลาดที่บริการ) Turn off then on (ปิดแล้วเปิด)

คำอธิบาย
มีการติดตั้ง DIMM ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ติดตั้ง DIMM ที่เครื่องพิมพ์สนับนสนุน
 3. เปิดเครื่องพิมพ์
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

<สี> ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้

คำอธิบาย
คุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่นอื่น เครื่องพิมพ์อาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์นี้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
โปรดติดตั้งตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์นี้

<สี> ที่ใช้แล้วถูกนำมาใช้

คำอธิบาย
คุณกำลังใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ถึงระดับที่เหลือน้อยตามค่าเริ่มต้นขณะติดตั้งในเครื่องพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำรองเตรียมพร้อมไว้

<สี> ที่ไม่สนับสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดำเนินการต่อ)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์พบตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อดำเนินการพิมพ์ต่อ
หากคุณเชื่อว่าคุณซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit การรับประกันของ HP ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือการซ่อมอันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่สนับสนุน

Black in wrong position (สีดำอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)

คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง

Cyan in wrong position (สีน้ำเงินอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)

คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง

Device error (เกิดข้อผิดพลาดที่อุปกรณ์) Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
เกิดข้อผิดพลาดภายใน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อทำงานต่อ

Incorrect supplies (อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่ถูกต้อง)

คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในช่องที่ไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งตลับ
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ, สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง

Invalid driver (ไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง) Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
คุณกำลังใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

Jam in <location> (กระดาษติดใน <ตำแหน่ง>)

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระดาษติดอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
นำกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุ เครื่องควรจะเริ่มพิมพ์ต่อ หากเครื่องไม่ทำงานต่อ ให้ลองสั่งพิมพ์งานอีกครั้ง
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

Jam in tray # (กระดาษติดในถาด #) Clear jam and then (ดึงกระดาษที่ติดออกและ) Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีกระดาษติดอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
นำกระดาษที่ติดออกจากตำแหน่งที่ระบุ และกด OK (ตกลง)
หากข้อความยังปรากฏอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

Load tray # <TYPE> <SIZE> (ใส่ถาด # <ประเภท> <ขนาด>)

คำอธิบาย
มีการกำหนดค่าถาดสำหรับประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องใช้ในงานพิมพ์ แต่ไม่มีกระดาษในถาด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด หรือกดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อใช้กระดาษในถาดอื่น

Load tray 1 plain <SIZE> (ใส่ถาด 1 ธรรมดา <ขนาด>) โหมดการทำความสะอาด [OK] เพื่อเริ่มต้น

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับกระบวนการทำความสะอาด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษธรรมดาขนาดตามที่ระบุในถาด 1 แล้วจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)

Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (ใส่ถาด 1 <ประเภท> <ขนาด>)

คำอธิบาย
ไม่มีการกำหนดค่าถาดสำหรับประเภทและขนาดกระดาษที่ต้องใช้ในงานพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1 หรือกด OK (ตกลง) เพื่อใช้กระดาษในถาดอื่น

Magenta in wrong position (สีแดงอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)

คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง

Manual feed <TYPE> <SIZE> (ป้อนด้วยมือ <ประเภท> <ขนาด>) กด [OK] เพื่อใช้สื่อที่มี

คำอธิบาย
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ในโหมดป้อนด้วยตนเอง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความหรือใส่กระดาษที่ถูกต้องในถาด 1

Memory is low (หน่วยความจำเหลือน้อย) Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เกือบเต็ม
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อทำงานให้เสร็จ หรือกดปุ่ม ยกเลิก  เพื่อยกเลิกงาน
แยกงานพิมพ์นั้นออกเป็นงานพิมพ์ที่เล็กลงกว่าเดิม โดยมีจำนวนหน้าที่ลดน้อยลง

Misprint (พิมพ์ผิด) Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
กระดาษอาจดีเลย์เล็กน้อยเมื่อเลื่อนผ่านเครื่องพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อล้างข้อความ
ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว:
 1. จัดตัวกั้นกระดาษในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกั้นกระดาษด้านหน้าดันกระดาษให้ชิดขอบด้านหลังของถาด
 2. ใช้กระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของ HP เก็บกระดาษไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยไม่เปิด
 3. ใช้เครื่องพิมพ์ในสภาพแวดล้อมที่ตรงตามข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องพิมพ์นี้

Rear door open (ฝาด้านหลังเปิดอยู่)

คำอธิบาย
ฝาปิดด้านหลังของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดฝา

Supplies low (อุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อย)

คำอธิบาย
อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใกล้หมดมีมากกว่าหนึ่งอย่าง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจดูเครื่องวัดระดับหมึกบนแผงควบคุม หรือพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองออกมาเพื่อดูว่าตลับใดมีหมึกเหลือน้อย
ยังคงพิมพ์ต่อได้จนกว่าจะปรากฏข้อความน้อยมาก ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำรองเตรียมพร้อมไว้

Unexpected size in tray # (ขนาดที่ไม่คาดคิดในถาด #) ใส่ขนาด <ขนาด> Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ตรวจพบกระดาษที่พิมพ์ในถาดที่ไม่ตรงกับการกำหนดค่าของถาดนั้น
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษที่ถูกต้องลงในถาด หรือกำหนดค่าถาดตามขนาดกระดาษที่ใส่ลงไป

Yellow in wrong position (สีเหลืองอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง)

คำอธิบาย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ในช่องที่ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับอยู่ในช่องที่ถูกต้อง การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์จะเรียงลำดับจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง ดังนี้ สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง

การพิมพ์สองด้านที่ผู้ใช้ป้อนเอง ใส่ถาด <X> Press [OK] (กด [OK])

คำอธิบาย
ด้านแรกของงานพิมพ์สองด้านด้วยตนเองได้รับการพิมพ์แล้ว และต้องใส่กระดาษเพื่อพิมพ์หน้าที่สอง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษในถาดที่ระบุโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และด้านบนของกระดานหันออกจากตัวคุณ และกดปุ่ม OK (ตกลง)

กำลังทำความสะอาด . . .

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์จะทำความสะอาดเป็นระยะเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
รอจนกว่ากระบวนการทำความสะอาดเสร็จสิ้น

ตลับหมึกสีดำเหลือน้อย

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้

ตลับหมึกสีดำเหลือน้อยมาก

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP

ตลับหมึกสีน้ำเงินเหลือน้อย

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้

ตลับหมึกสีน้ำเงินเหลือน้อยมาก

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อย

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อยมาก

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP

ตลับหมึกสีแดงเหลือน้อย

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์ใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งาน
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพร้อมไว้

ตลับหมึกสีแดงเหลือน้อยมาก

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว ตัวเลือกที่ตั้งค่าได้ของลูกค้าของเครื่องพิมพ์นี้คือ "พรอมต์เตือนฉันเมื่อถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 300 หน้า หรือไม่เตือน" ตัวเลือกนี้จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า แต่ไม่ได้แสดงว่าหน้าเหล่านี้จะมีคุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP

ติดตั้ง <สี> ที่ใช้แล้วลงในเครื่อง Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดำเนินการต่อ)

คำอธิบาย
คุณได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ถึงระดับที่เหลือน้อยตามค่าเริ่มต้นขณะติดตั้งในเครื่องพิมพ์อื่น
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อทำต่อ

ติดตั้งตลับหมึก <สี>

คำอธิบาย
ยังไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรือติดตั้งในเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP แล้ว

คำอธิบาย
ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ปลดตัวล็อคป้องกันออกจากตลับหมึก

คำอธิบาย
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับหรือหลายตลับ
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ดึงแถบสีส้มเพื่อถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งออกจากตลับหมึก

ปลดตัวล็อคป้องกันออกจากตลับหมึก <สี>

คำอธิบาย
ตัวล็อคสำหรับการขนส่งของตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ดึงแถบสีส้มเพื่อถอดตัวล็อคสำหรับการขนส่งออกจากตลับหมึก

ฝาด้านหน้าเปิดอยู่

คำอธิบาย
ฝาปิดด้านหน้าของเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ปิดฝา

พิมพ์ไม่สำเร็จ กด OK หากยังผิดพลาดอยู่ ให้ปิดเครื่องก่อนเปิดใหม่

คำอธิบาย
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถประมวลผลหน้าได้
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งานต่อ แต่งานพิมพ์อาจได้รับผลกระทบ
หากปัญหายังปรากฏอยู่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ ส่งงานพิมพ์ใหม่

เปลี่ยน <สี>

คำอธิบาย
ตลับหมึกพิมพ์หมดอายุการใช้งานแล้ว และเครื่องพิมพ์ถูกลูกค้าตั้งค่าให้หยุดการพิมพ์เมื่อถึงระดับต่ำมาก
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานต่อได้จนกว่าคุณจะพิจารณาว่าคุณภาพในการพิมพ์งานลดลง อายุการใช้งานแท้จริงของตลับหมึกอาจแตกต่างกัน เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง HP ต่อเนื่องกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์สิ้นเปลืองในข้อความเกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ์ HP

ใช้อุปกรณ์ฯ ที่ใช้แล้ว

คำอธิบาย
คุณกำลังใช้ตลับหมึกพิมพ์มากกว่าหนึ่งตลับที่ถึงระดับที่เหลือน้อยตามค่าเริ่มต้นขณะติดตั้งในเครื่องพิมพ์
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
การพิมพ์สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ควรมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำรองเตรียมพร้อมไว้

ใส่ถาด <X> กด [OK] เพื่อใช้สื่อที่มี

คำอธิบาย
ไม่มีกระดาษในถาด
วิธีปฏิบัติที่แนะนำ
ใส่กระดาษในถาดเพื่อพิมพ์ต่อ กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือกถาดอื่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย