ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - จัดทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้ Windows

จัดทำหนังสือเล่มเล็กโดยใช้ Windows
 1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  รูปภาพ : เมนู ไฟล์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (ด้วยตนเอง)
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 5. ในรายการดรอปดาวน์ รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ให้คลิกตัวเลือก การเย็บขอบด้านซ้าย หรือ การเย็บขอบด้านขวา ตัวเลือก จำนวนหน้าต่อแผ่น จะเปลี่ยนเป็น 2 หน้าต่อแผ่นโดยอัตโนมัติ
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 6. นำปึกกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วออกจากถาดกระดาษออก แล้วใส่ลงในถาด 1 โดยให้ด้านที่พิมพ์แล้วคว่ำลง โดยไม่ต้องเปลี่ยนการวางแนว
  รูปภาพ : แนวกระดาษ
 7. บนแผงควบคุม ให้แตะปุ่ม OK เพื่อพิมพ์ด้านที่สองของงาน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย