ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - พิมพ์ทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้าน) โดยใช้ Windows

พิมพ์ทั้งสองด้านด้วยตนเองโดยใช้ Windows

 1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  รูปภาพ : เมนู ไฟล์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (ด้วยตนเอง) คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์ด้านแรกของงาน
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 5. นำปึกกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วออกจากถาดกระดาษออก แล้วใส่ลงในถาด 1 โดยให้ด้านที่พิมพ์แล้วคว่ำลง โดยไม่ต้องเปลี่ยนการวางแนว
  รูปภาพ : แนวกระดาษ
 6. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์ด้านที่สองของงาน

พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติโดยใช้ Windows

 1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  รูปภาพ : เมนู ไฟล์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (ด้วยตนเอง) คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย