ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - บันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ที่กำหนดเองเพื่อใช้อีกครั้งกับ Windows

ใช้ช็อตคัทสำหรับการพิมพ์กับ Windows
 1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  รูปภาพ : เมนู ไฟล์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ช็อตคัทสำหรับการพิมพ์
  รูปภาพ : แถบ ช็อตคัท
 4. เลือกช็อตคัทใดช็อตคัทหนึ่ง แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
    บันทึก
  เมื่อคุณเลือกช็อตคัท การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนในแถบอื่นในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แถบ ช็อตคัท
สร้างช็อตคัทสำหรับการพิมพ์
 1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  รูปภาพ : เมนู ไฟล์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ช็อตคัทสำหรับการพิมพ์
  รูปภาพ : แถบ ช็อตคัท
 4. เลือกช็อตคัทที่มีอยู่เป็นต้นแบบ
    บันทึก
  เลือกช็อตคัทก่อนปรับการตั้งค่าทางด้านขวาของหน้าจอเสมอ หากคุณปรับการตั้งค่า และเลือกช็อตคัท การปรับค่าทั้งหมดจะสูญหายไป
  รูปภาพ : แถบ ช็อตคัท
 5. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ของช็อตคัทใหม่
  รูปภาพ : แถบ ช็อตคัท
 6. คลิกปุ่ม บันทึกเป็น
  รูปภาพ : ช็อตคัท
 7. พิมพ์ชื่อสำหรับช็อตคัท แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
  รูปภาพ : แถบ ช็อตคัท

ประเทศ: Flag ไทย