ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายแบบไร้สายกับ Windows (รุ่นไร้สายเท่านั้น)

บันทึก
ใช้ขั้นตอนนี้ หากคุณไม่ใช้ HP Smart Install
ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสายเคเบิลเครือข่าย
หากเราเตอร์ไร้สายไม่สนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) ให้ขอรับการตั้งการเครือข่ายเราเตอร์ไร้สายจากผู้ดูแลระบบของคุณ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ขอรับชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชุดตัวระบุบริการ (SSID)
 • กำหนดรหัสผ่านรักษาความปลอดภัยหรือคีย์การเข้ารหัสสำหรับเครือข่ายไร้สาย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายโดยใช้ WPS

หากเราเตอร์ไร้สายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายไร้สาย
 1. แตะปุ่ม ไร้สาย ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม เมนูไร้สาย และแตะปุ่ม การตั้งค่าป้องกัน Wi-Fi
 3. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า:
  • ปุ่มกด: เลือกตัวเลือก ปุ่มกด แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนแผงควบคุม การสร้างการเชื่อมต่อไร้สายจะใช้เวลาสองสามนาที
  • PIN: เลือกตัวเลือก สร้าง PIN แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนแผงควบคุม เครื่องพิมพ์จะสร้าง PIN ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งคุณต้องพิมพ์ลงในหน้าจอการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สาย การสร้างการเชื่อมต่อไร้สายจะใช้เวลาสองสามนาที
บันทึก
หากวิธีนี้ไม่สำเร็จ โปรดลองใช้ ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือใช้วิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายโดยใช้ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

หากเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่สนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) คุณสามารถใช้วิธีนี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายไร้สาย
 1. แตะปุ่ม ไร้สาย ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 2. แตะปุ่ม เมนูไร้สาย และแตะปุ่ม ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
 3. เครื่องจะสแกนหาเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ และแสดงรายการชื่อเครือข่าย (SSID) เลือก SSID ของเราเตอร์ไร้สายของคุณจากรายการ หากมีอยู่ หาก SSID ของเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้แตะปุ่ม ป้อน SSID เมื่อมีข้อความขอประเภทการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ให้เลือกตัวเลือกที่เราเตอร์ไร้สายของคุณใช้ แผงปุ่มกดจะเปิดขึ้นบนจอแสดงผลบนแผงควบคุม
 4. หากเราเตอร์ไร้สายของคุณใช้การรักษาความปลอดภัย WPA ให้พิมพ์รหัสวลีบนแผงปุ่มกด
  หากเราเตอร์ไร้สายของคุณใช้การรักษาความปลอดภัย WEP ให้พิมพ์คีย์บนแผงปุ่มกด
 5. แตะปุ่ม OK และรอขณะเครื่องสร้างการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สาย การสร้างการเชื่อมต่อไร้สายจะใช้เวลาสองสามนาที

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายโดยใช้สายเคเบิล USB

หากเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่สนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) ให้ใช้วิธีนี้ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายไร้สาย การใช้สายเคเบิล USB เพื่อส่งการตั้งค่าทำให้การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายทำได้ง่ายขึ้น หลังจากตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถถอดสายเคเบิล USB และใช้การเชื่อมต่อไร้สาย
 1. ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ไว้ในถาดซีดีของคอมพิวเตอร์
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกตัวเลือก Connect through a wireless network (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย) เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์เมื่อมีข้อความแจ้ง
    หมายเหตุ
  ห้ามเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าซอฟต์แวร์การติดตั้งจะแจ้งให้ทราบ
 3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีชื่อ SSID
 4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ถอดสายเคเบิล USB

ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ไร้สายที่อยู่บนเครือข่ายในขณะนี้

หากเครื่องพิมพ์มี IP แอดเดรสบนเครือข่ายไร้สายและคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อรับ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 4. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกตัวเลือก Connect through a wireless network (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย) แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 5. จากรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่มี IP แอดเดรสที่ถูกต้อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย