ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - การแก้ปัญหาเครือข่ายแบบไร้สาย

รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย

 • เครื่องพิมพ์และเราเตอร์ไร้สายเปิดเครื่องอยู่และมีไฟเข้า และตรวจดูว่าเปิดสัญญาณไร้สายในเครื่องพิมพ์แล้ว
 • ชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกต้อง พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบ SSID หากไม่แน่ใจว่า SSID ถูกต้อง ให้ทำการตั้งค่าไร้สายอีกครั้ง
 • สำหรับเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจดูว่าข้อมูลการรักษาความปลอดภัยถูกต้อง หากข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ให้ทำการตั้งค่าไร้สายอีกครั้ง
 • หากเครือข่ายไร้สายทำงานถูกต้อง ให้ลองเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายไร้สาย หากเครือข่ายมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย
 • วิธีเข้ารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสำหรับเครื่องพิมพ์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย (บนเครือข่ายที่ใช้การรักษาความปลอดภัย WPA)
 • เครื่องพิมพ์อยู่ภายในช่วงเครือข่ายไร้สาย สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ภายใน 100 ฟุต ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย (เราเตอร์ไร้สาย)
 • ไม่มีวัตถุบดบังสัญญาณไร้สาย ย้ายวัตถุโลหะขนาดใหญ่ใดๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ตรวจดูว่า เสา ผนัง หรือเสาที่มีโลหะหรือคอนกรีตไม่ได้อยู่คั่นกลางระหว่างเครื่องพิมพ์และจุดเชื่อมต่อสัญญาณ
 • ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีคลื่นรบกวนสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์ต่างๆ สามารถรบกวนสัญญาณไร้สายได้รวมถึง มอเตอร์ โทรศัพท์ไร้สาย ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย เครือข่ายไร้สายอื่น และอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น
 • ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แล้ว
 • คุณเลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์ถูกต้อง
 • คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกัน

แผงควบคุมจะแสดงข้อความ: คุณสมบัติไร้สายบนผลิตภัณฑ์นี้ถูกปิดอยู่

 1. แตะปุ่ม เมนูไร้สาย
 2. แตะปุ่ม เปิด/ปิดคุณสมบัติไร้สาย และแตะปุ่ม เปิด

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากสิ้นสุดการกำหนดค่าไร้สาย

 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้วและเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม
 2. ตรวจดูว่าเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ถูกต้อง
 3. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทำงานอย่างถูกต้อง
  1. เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเปิดรายการ เมนูไร้สาย
  2. เลือกรายการ รันทดสอบเครือข่าย เพื่อทดสอบเครือข่ายไร้สาย เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 4. ตรวจสอบว่ามีการเลือกพอร์ตหรือเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง
  1. จากรายการเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ) แล้วเปิดแถบ Ports (พอร์ต)
  2. ตรวจดูว่าได้ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจาก Virtual printer port for USB (พอร์ตเครื่องพิมพ์เสมือนสำหรับ USB)
 5. ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานถูกต้อง หากจำเป็น ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ และมีการติดตั้งไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์

 1. อัปเดตไฟร์วอลล์ด้วยการอัปเดตล่าสุดที่มีจากผู้ผลิต
 2. หากโปรแกรมต้องการการเข้าถึงไฟร์วอลล์เมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์งาน ให้ตรวจดูว่าคุณได้อนุญาติให้โปรแกรมทำงาน
 3. ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว แล้วติดตั้งเครื่องพิมพ์ไร้สายบนคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานไฟร์วอลล์เมื่อติดตั้งระบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทำงานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายหรือเครื่องพิมพ์

ตรวจดูว่าเราเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่
 1. เปิดเมนู รายงาน และเลือกรายการ รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน เพื่อพิมพ์รายงาน
 2. เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) บนรายงานการกำหนดค่ากับ SSID ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. หาก SSID ไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน กำหนดการตั้งค่าไร้สายสำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อื่นเข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย

 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์อื่นอยู่ในช่วงสัญญาณไร้สายและไม่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณ สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ ช่วงสัญญาณไร้สายคือ ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย
 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์แล้วและเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม
 3. ปิดไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทำงานอย่างถูกต้อง
  1. ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเปิดรายการ เมนูไร้สาย
  2. เลือกรายการ รันทดสอบเครือข่าย เพื่อทดสอบเครือข่ายไร้สาย เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานผลลัพธ์
 5. ตรวจสอบว่ามีการเลือกพอร์ตหรือเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง
  1. จากรายการเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ) แล้วเปิดแถบ Ports (พอร์ต)
  2. คลิกปุ่ม Configure Port (กำหนดค่าพอร์ต) เพื่อตรวจสอบว่า IP แอดเดรสตรงกันกับ IP แอดเดรสที่แสดงบนรายงาน Run Network Test (รันทดสอบเครือข่าย)
 6. ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานถูกต้อง หากจำเป็น ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN

 • โดยปกติแล้ว คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ VPN และเครือข่ายอื่นได้ในเวลาเดียวกัน

เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย

 • ตรวจดูว่าเราเตอร์ไร้สายเปิดอยู่และมีไฟเข้า
 • เครือข่ายอาจซ่อนอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ได้

เครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน

 1. ในการตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายสูญเสียการสื่อสารหรือไม่ ให้ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่าย
 2. ทดสอบการสื่อสารเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย
  1. เปิดพรอมต์บรรทัดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ สำหรับ Windows ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช้) จากนั้นพิมพ์ cmd
  2. พิมพ์ ping ตามด้วยชุดตัวระบุบริการ (SSID) เครือข่ายของคุณ
  3. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกำลังทำงาน
 3. ตรวจดูว่าเราเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่
  1. เปิดเมนู รายงาน และเลือกรายการ รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน เพื่อพิมพ์รายงาน
  2. เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) บนรายงานการกำหนดค่ากับ SSID ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. หาก SSID ไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน กำหนดการตั้งค่าไร้สายสำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย