ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - ใช้ตัวเลือก HP EasyColor

ใช้ตัวเลือก HP EasyColor

หากคุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP PCL 6 สำหรับ Windows เทคโนโลยี HP EasyColor จะปรับปรุงเอกสารเนื้อหาแบบผสมที่พิมพ์จากโปรแกรม Microsoft Office โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีนี้จะสแกนเอกสาร และปรับภาพถ่⁠า⁠ย⁠ใ⁠น⁠ร⁠ู⁠ป⁠แ⁠บ⁠บ .⁠JPEG หรือ .PNG โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยี HP EasyColor จะเพิ่มความคมชัดของภาพทั้งภาพในครั้งเดียว แทนที่จะแบ่งภาพออกเป็นหลายๆ ชิ้น ซึ่งส่งผลให้ความสม่ำเสมอของสีดีขึ้น รายละเอียดคมชัดขึ้น และการพิมพ์รวดเร็วขึ้น
หากคุณกำลังใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Postscript สำหรับ Mac เทคโนโลยี HP EasyColor จะสแกนเอกสารทั้งหมดและปรับภาพถ่ายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพื่อผลที่ดีขึ้นในการพิมพ์เช่นเดียวกัน
ในตัวอย่างต่อไปนี้ ภาพด้านซ้ายสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตัวเลือก HP EasyColor ภาพด้านขวาแสดงการเพิ่มความคมชัด ซึ่งเป็นผลจากการใช้ตัวเลือก HP EasyColor
รูปภาพ : ตัวอย่าง HP EasyColor
ตัวเลือก HP EasyColor เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นทั้งในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP PCL 6 และ HP Mac Postscript คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับสีด้วยตนเอง ในการเลิกใช้งานตัวเลือกเพื่อให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าสีด้วยตนเองได้ ให้เปิดแถบ สี ในไดรเวอร์ของ Windows หรือแถบ Color/Quality Options (ตัวเลือกสี/คุณภาพ) ในไดรเวอร์ของ Mac จากนั้นคลิกช่องทำเครื่องหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก
รูปภาพ : แถบ สี


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย