ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB

การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB

เครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB คุณจึงสามารถพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ยอมรับอุปกรณ์เสริมที่จัดเก็บแบบ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ประเภทต่อไปนี้ได้:
 • .PDF
 • .JPEG
 1. เสียบไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB
 2. เมนู แฟลชไดรฟ์ USB จะเปิดขึ้น แตะหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
  • พิมพ์เอกสาร
  • ดูและพิมพ์ภาพถ่าย
  • สแกนไปยังไดรฟ์ USB
 3. ในการพิมพ์เอกสาร ให้แตะรายการ พิมพ์เอกสาร และแตะชื่อของโฟลเดอร์ในไดรฟ์ USB ที่จัดเก็บเอกสาร เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งค่าได้ แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร
 4. ในการพิมพ์ภาพถ่าย ให้แตะรายการ ดูและพิมพ์ภาพถ่าย และแตะภาพตัวอย่างของภาพถ่ายแต่ละภาพที่คุณต้องการพิมพ์ แตะปุ่ม เสร็จสิ้น เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งค่าได้ แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย
 5. ในการสแกนเอกสารและบันทึกเป็นไฟล์ .JPEG หรือ .PDF ในไดรฟ์ USB ให้วางเอกสารบนกระจกสแกนเนอร์หรือใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ แตะ สแกนไปยังไดรฟ์ USB แตะปุ่ม กำลังตั้งค่า... เพื่อปรับการตั้งค่าสแกน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย