ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - ยกเลิกงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์

 1. หากงานพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่ ให้ยกเลิกโดยการกดปุ่ม ยกเลิก บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  การกดปุ่ม ยกเลิก จะลบงานที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ ในกรณีที่มีงานกำลังดำเนินการอยู่หลายงาน การกดปุ่ม ยกเลิก จะลบงานที่ปรากฏอยู่บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้
  • โปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยทั่วไป กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้
  • คิวการพิมพ์ของ Windows: หากมีงานพิมพ์กำลังรออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) หรือที่เก็บพักการพิมพ์ ให้ลบงานพิมพ์ในที่ดังกล่าว
   • Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลิก เริ่ม คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และโทรสาร ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก ยกเลิก
   • Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต้ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) ให้คลิก Printer (เครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)
   • Windows 7: คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่งานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย