ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - การใส่กระดาษในถาด

ใส่ถาด 1

 1. เปิดถาด 1
  รูปภาพ : เปิดถาด 1
 2. ดึงที่รองถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ที่รองถาดกระดาษ 1
 3. หากคุณใส่กระดาษแผ่นยาว ให้พลิกที่รองถาดกระดาษออกมา
  รูปภาพ : พลิกเปิดที่รองถาดกระดาษ 1
 4. ปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดี (หมายเลข 1) แล้วใส่กระดาษซ้อนลงไปในถาด 1 (หมายเลข 2) ปรับตัวกั้นกระดาษตามขนาดของกระดาษ
  บันทึก
  ใส่กระดาษในถาด 1 โดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด 1

ใส่ถาด 2 หรือถาดเสริม 3

 1. ดึงถาดออกมาจากเครื่อง
  รูปภาพ : เปิดถาด 2
 2. เลื่อนตัวกั้นความยาวและความกว้างของกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดตัวกั้นกระดาษ
 3. ในการใส่กระดาษขนาด Legal ให้ดึงถาดโดยกดแท็บส่วนขยายของถาดค้างไว้ขณะดึงด้านหน้าของถาดเข้าหาตัวคุณ
  บันทึก
  เมื่อใส่กระดาษขนาด Legal ถาดจะขยายจากทางด้านหน้าของเครื่องประมาณ 64 มม. (2.5 นิ้ว)
  รูปภาพ : ใส่กระดาษขนาด Legal
 4. ใส่กระดาษลงในถาดและตรวจสอบว่ากระดาษเรียบเสมอกันทั้งสี่มุม เลื่อนตัวกั้นความกว้างกระดาษให้ตรงกับเครื่องหมายขนาดกระดาษที่ด้านล่างของถาด เลื่อนตัวกั้นความยาวกระดาษด้านหน้าให้ดันปึกกระดาษชิดด้านหลังของถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด 2
 5. กดกระดาษลงเพื่อให้ปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าแท็บขีดจำกัดกระดาษที่ด้านข้างของถาด
  รูปภาพ : ตรวจสอบว่ากระดาษอยู่ต่ำกว่าแท็บบนถาดกระดาษ
 6. เลื่อนถาดกลับเข้าไปในเครื่อง
  รูปภาพ : ปิดถาด 2

การใส่กระดาษในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

อุปกรณ์ป้อนกระดาษบรรจุกระดาษ 75 g/m2 ได้ถึง 50 แผ่น
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ อย่าใส่เอกสารต้นฉบับที่มีเทปลบคำผิด คราบน้ำยาลบคำผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู่ และห้ามใส่ภาพถ่าย ต้นฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. ใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายขึ้น
  รูปภาพ : อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ปรับตัวกั้นให้อยู่ชิดกับกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย