ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - ขนาดกระดาษที่รองรับ

ขนาดกระดาษที่รองรับ

บันทึก
เพื่อผลลัพธ์การพิมพ์ที่ดีที่สุด ให้เลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอร์พิมพ์ของคุณก่อนพิมพ์
กระดาษและขนาดกระดาษที่ใช้ได้
ขนาด
ขนาด
ถาด 1
ถาด 2 หรือถาดเสริม 3
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter
216 x 279 มม.
Legal
216 x 356 มม.
A4
210 x 297 มม.
Executive
184 x 267 มม.
A5
148 x 210 มม.
A6
105 x 148 มม.
B5 (JIS)
182 x 257 มม.
16K
184 x 260 มม.
195 x 270 มม.
197 x 273 มม.
8.5 x 13
216 x 330 มม.
4 x 6
107 x 152 มม.
5 x 8
127 x 203 มม.
10 x 15 ซม.
100 x 150 มม.
กำหนดเอง
ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม.
ขนาดใหญ่ที่สุด: 216 x 356 มม.
กำหนดเอง
ขนาดเล็กที่สุด: 102 x 153 มม.
ขนาดใหญ่ที่สุด: 216 x 356 มม.
ซองจดหมายและโปสการ์ดที่ใช้ได้
ขนาด
ขนาด
ถาด 1
ถาด 2
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ซองจดหมาย #10
105 x 241 มม.
ซองจดหมาย DL
110 x 220 มม.
ซองจดหมาย C5
162 x 229 มม.
ซองจดหมาย B5
176 x 250 มม.
ซองจดหมาย Monarch
98 x 191 มม.
โปสการ์ด (JIS)
100 x 148 มม.
Double Postcard
148 x 200 มม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย