ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - สแกนด้วยด้วย Mac

สแกนด้วยด้วย Mac
ใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan เพื่อสแกนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ Mac
 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) แล้วคลิก Hewlett-Packard ดับเบิลคลิก HP Scan
 3. เปิดเมนู HP Scan แล้วคลิก Preferences (กำหนดลักษณะ) จากเมนูป๊อปอัป Scanner (สแกนเนอร์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์นี้จากรายการ แล้วคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
 4. ในการใช้การตั้งค่าล่วงหน้ามาตรฐาน ซึ่งให้ผลเป็นที่พอใจสำหรับภาพและข้อความ ให้คลิกปุ่ม Scan (สแกน)
  ในการใช้การตั้งค่าล่วงหน้าที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารข้อความ ให้เลือกการตั้งค่าล่วงหน้าจากเมนูป๊อปอัป Scanning Presets (ค่าล่วงหน้าสำหรับการสแกน) ในการปรับการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม Edit (แก้ไข) เมื่อคุณพร้อมที่จะสแกน ให้คลิกปุ่ม Scan (สแกน)
 5. ในการสแกนหน้าอื่นเพิ่มเติม ให้วางหน้าถัดไปแล้วคลิก Scan (สแกน) คลิก Append to List (เพิ่มในรายการ) เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังรายการปัจจุบัน ทำซ้ำจนกว่าคุณจะสแกนได้ทุกหน้า
 6. คลิกปุ่ม Save (บันทึก) แล้วเลือกโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์
    บันทึก
  ในการพิมพ์ภาพที่สแกน ให้คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย