ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - การเปลี่ยนการแก้ไขข้อผิดพลาดและความเร็วการส่งโทรสาร

การตั้งค่าโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ์
ตามปกติเครื่องพิมพ์จะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพท์ขณะที่กำลังส่งหรือได้รับแฟกซ์ หากเครื่องพิมพ์พบข้อผิดพลาดในระหว่างการรับส่งและการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งเป็น เปิด เครื่องพิมพ์สามารถแจ้งให้ส่งบางส่วนของแฟกซ์ซ้ำใหม่อีกครั้งได้ ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดคือ เปิด
คุณควรปิดตัวเลือกการแก้ไขข้อผิดพลาด เฉพาะเมื่อคุณมีปัญหาในการส่งหรือรับแฟกซ์ และต้องการยอมรับในข้อผิดพลาดของการส่ง การยกเลิกการทำงานตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการส่งหรือรับแฟกซ์จากต่างประเทศ หรือคุณใช้การส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์ดาวเทียม
  1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. แตะเมนู บริการ
  3. แตะเมนู บันทึกบริการแฟกซ์
  4. แตะปุ่ม การแก้ไขข้อผิดพลาด และแตะปุ่ม เปิด
การเปลี่ยนค่าความเร็วในการส่งแฟกซ์
การตั้งค่าความเร็วในการส่งแฟกซ์เป็นโปรโตคอลโมเด็มที่เครื่องพิมพ์ใช้ส่งแฟกซ์ มาตรฐานทั่วโลกสำหรับโมเด็ม Full-duplex คือรับส่งข้อมูลผ่านทางสายโทรศัพท์ที่ความเร็วสูงสุด 33,600 บิตต่อวินาที (bps) ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับการตั้งค่าความเร็วแฟกซ์คือ เร็ว(V.34)
คุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าเฉพาะเวลาที่คุณมีปัญหาในการส่งไปยังหรือรับแฟกซ์จากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้น การลดความเร็วในการแฟกซ์อาจช่วยให้การรับส่งแฟกซ์ง่ายขึ้นหากคุณส่งหรือรับแฟกซ์ข้ามประเทศ หรือในกรณีที่คุณใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ทางดาวเทียม
  1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
  3. แตะเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
  4. เลื่อนและแตะปุ่ม ความเร็วแฟกซ์ จากนั้นเลือกการตั้งค่าความเร็วที่คุณต้องการใช้

ประเทศ: Flag ไทย