ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ

การลบแฟกซ์ออกจากหน่วยความจำ

ใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณคิดว่าอาจมีผู้อื่นใช้เครื่องพิมพ์แล้วสั่งพิมพ์แฟกซ์จากหน่วยความจำซ้ำอีกครั้งเท่านั้น
  หมายเหตุ
ขั้นตอนนี้นอกจากการลบหน่วยความจำที่สามารถพิมพ์ซ้ำได้ ยังสามารถลบแฟกซ์ที่กำลังส่งอยู่ แฟกซ์ที่ยังไม่ได้ส่งเนื่องจากรอหมุนหมายเลข แฟกซ์ที่บันทึกไว้เพื่อส่งในอนาคต และแฟกซ์ที่ไม่ได้พิมพ์หรือส่งต่อไปได้
  1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
  2. แตะเมนู บริการ
  3. แตะเมนู บันทึกบริการแฟกซ์
  4. แตะปุ่ม ล้างโทรสารที่บันทึกไว้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย