ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่นโดยใช้ Windows

พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่นโดยใช้ Windows

 1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  รูปภาพ : เมนู ไฟล์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ในส่วน หน้าพิเศษ คลิกตัวเลือก พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น แล้วคลิกปุ่ม การตั้งค่า
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ
 5. ในส่วน หน้าในเอกสาร เลือกตัวเลือก แรก หรือ สุดท้าย
  รูปภาพ : การตั้งค่ากระดาษ
 6. เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องจากรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ และ ประเภทกระดาษ คลิกปุ่ม เพิ่ม
  รูปภาพ : การตั้งค่ากระดาษ
 7. หากคุณกำลังพิมพ์ทั้งหน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 และเลือกตัวเลือกสำหรับหน้าอื่น
  รูปภาพ : การตั้งค่ากระดาษ
 8. คลิกปุ่ม ตกลง
  รูปภาพ : แถบ กระดาษ/คุณภาพ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย