ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช้ Windows

เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช้ Windows

 1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
  รูปภาพ : เมนู ไฟล์
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตั้งค่า
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบ พิมพ์
 3. คลิกแถบ ตกแต่ง
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง
 4. ในส่วน การวางแนวกระดาษ เลือกตัวเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน
  หากต้องการพิมพ์ภาพในหน้ากระดาษแบบคว่ำลง ให้เลือกตัวเลือก หมุน 180 องศา
  รูปภาพ : แถบ ตกแต่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย