ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับหมึกพิมพ์แยกสำหรับแต่ละสี สีดำ (K) สีแดง (M) สีน้ำเงิน (C) และสีเหลือง (Y)
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปื้อนเสื้อผ้า ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดผงหมึกออกก่อน แล้วจึงทำความสะอาดในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกฝังลึกลงในเนื้อผ้า
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. ดึงลิ้นชักตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
 3. จับที่ที่จับบนตลับหมึกพิมพ์อันเก่าและดึงตลับหมึกออกในแนวตรง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์เก่าออก
 4. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. ค่อยๆ เขย่าตลับหมึกพิมพ์จากด้านหน้าไปด้านหลัง เพื่อให้ผงหมึกที่อยู่ภายในตลับหมึกกระจายอย่างทั่วถึง
  รูปภาพ : เขย่าตลับหมึกเบาๆ
 6. ดึงชิลด์พลาสติกสีส้มออกจากด้านล่างของตลับหมึกพิมพ์อันใหม่
  รูปภาพ : นำบรรจุภัณฑ์ออก
 7. ห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพที่ด้านล่างของตลับหมึกพิมพ์ รอยนิ้วมือที่ดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ
 8. ใส่ตลับหมึกพิมพ์อันใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่
 9. ดึงแท็บที่ด้านซ้ายของตลับหมึกพิมพ์ออกในแนวตรงจนสุดเพื่อลอกเทปปิดผนึกออก รีไซเคิลเทปปิดผนึก
  รูปภาพ : แกะเทปปิดผนึกออก
 10. ปิดลิ้นชักตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดลิ้นชักตลับหมึกพิมพ์
 11. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 12. ใส่ตลับหมึกพิมพ์เก่า, เทปปิดผนึก และแผ่นพลาสติกสีส้มลงในกล่องของตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ทำตามคำแนะนำการรีไซเคิลที่ให้มาในกล่อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย