ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายแบบไร้สายกับ Windows (รุ่นไร้สายเท่านั้น)

ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสายเคเบิลเครือข่าย
หากเราเตอร์ไร้สายไม่สนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) ให้ขอรับการตั้งการเครือข่ายเราเตอร์ไร้สายจากผู้ดูแลระบบของคุณ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ขอรับชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชุดตัวระบุบริการ (SSID)
 • กำหนดรหัสผ่านรักษาความปลอดภัยหรือคีย์การเข้ารหัสสำหรับเครือข่ายไร้สาย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายโดยใช้ WPS

หากเราเตอร์ไร้สายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายไร้สาย
 1. กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ไร้สาย
 2. กดปุ่ม ไร้สาย บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ค้างไว้ 2 วินาที ปล่อยมือจากปุ่มเมื่อไฟสัญญาณไร้สายเริ่มกะพริบ
 3. รอประมาณ 2 นาทีขณะที่เครื่องพิมพ์สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายกับเราเตอร์ไร้สาย
บันทึก
หากวิธีนี้ไม่สำเร็จ โปรดลองใช้เครือข่ายไร้สายโดยใช้สายเคเบิล USB

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายใช้ WPS โดยใช้เมนูแผงควบคุม

 1. กดปุ่มไร้สายที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ดูที่จอแสดงผลบนแผงควบคุมเพื่อดูว่ารายการ Wireless Menu (เมนูไร้สาย) เปิดขึ้นหรือไม่ หากไม่เปิด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่า:
  1. กดปุ่ม OK (ตกลง) ที่แผงควบคุมเพื่อเปิดเมนู
  2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
   • Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)
   • Wireless Menu (เมนูไร้สาย)
 2. เลือกรายการ การตั้งค่า WPS
 3. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า:
  • Pushbutton (ปุ่มกด): เลือกตัวเลือก Pushbutton (ปุ่มกด) แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนแผงควบคุม การสร้างการเชื่อมต่อไร้สายจะใช้เวลาสองสามนาที
  • PIN: เลือกตัวเลือก Generate PIN (สร้าง PIN) เครื่องพิมพ์จะสร้าง PIN ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งคุณต้องพิมพ์ลงในหน้าจอการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สาย การสร้างการเชื่อมต่อไร้สายจะใช้เวลาสองสามนาที
บันทึก
หากวิธีนี้ไม่สำเร็จ โปรดลองใช้เครือข่ายไร้สายโดยใช้สายเคเบิล USB

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายโดยใช้สายเคเบิล USB

หากเราเตอร์ไร้สายของคุณไม่สนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) ให้ใช้วิธีนี้ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายไร้สาย การใช้สายเคเบิล USB เพื่อส่งการตั้งค่าทำให้การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายทำได้ง่ายขึ้น หลังจากตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถถอดสายเคเบิล USB และใช้การเชื่อมต่อไร้สาย
 1. ใส่ซีดีซอฟต์แวร์ไว้ในถาดซีดีของคอมพิวเตอร์
 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกตัวเลือก Connect through a wireless network (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย) เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์เมื่อมีข้อความแจ้ง
    หมายเหตุ
  ห้ามเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าซอฟต์แวร์การติดตั้งจะแจ้งให้ทราบ
 3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีชื่อ SSID
 4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ถอดสายเคเบิล USB

ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ไร้สายที่อยู่บนเครือข่ายในขณะนี้

หากเครื่องพิมพ์มี IP แอดเดรสบนเครือข่ายไร้สายและคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อรับ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์
 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 4. เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกตัวเลือก Connect through a wireless network (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย) แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 5. จากรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่มี IP แอดเดรสที่ถูกต้อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย