ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Mac

การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์
 1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
 2. การเปลี่ยนแปลงค่าที่คุณต้องการในเมนูต่างๆ
การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด
 1. ในเมนู File (ไฟล์) คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
 2. การเปลี่ยนแปลงค่าที่คุณต้องการในเมนูต่างๆ
 3. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) คลิกปุ่ม Save As... (บันทึกเป็น...) และพิมพ์ชื่อของค่าล่วงหน้า
การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่นี้ คุณต้องเลือกตัวเลือกค่าล่วงหน้าที่บันทึกไว้ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์งาน
การเปลี่ยนการกำหนดค่าของเครื่อง
 1. จากเมนู Apple เลือกเมนู System Preferences (การตั้งค่าระบบ) จากนั้นคลิกไอคอน Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าต่าง
 3. คลิกปุ่ม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์สิ้นเปลือง)
 4. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร์)
 5. กำหนดค่าตัวเลือกที่ติดตั้ง

ประเทศ: Flag ไทย