ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - จับคู่สีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

จับคู่สีกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพ์ออกมากับสีในหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นค่อนข้างยุ่งยาก เพราะวิธีในการสร้างสีของเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน หน้าจอจะแสดงสีด้วยจุดภาพโดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ RGB (red, green, blue) แต่เครื่องพิมพ์พิมพ์สีต่างๆ โดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)
มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการทำให้สีในงานที่พิมพ์ออกมาตรงกับสีของงานบนหน้าจอ
 • วัสดุที่นำมาใช้พิมพ์
 • สารสร้างสีของเครื่องพิมพ์ (เช่น หมึกหรือผงหมึก)
 • กระบวนการพิมพ์ (เทคโนโลยีอิงค์เจ็ต, เพรส หรือเลเซอร์ เป็นต้น)
 • แสงไฟจากเครื่องฉาย
 • ความแตกต่างในการรับรู้สีของแต่ละบุคคล
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์
 • ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 • ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
 • จอภาพ
 • การ์ดวิดีโอและไดรเวอร์
 • สภาพแวดล้อมในการใช้งานเครื่องพิมพ์ (เช่น ความชื้น)
หากสีบนหน้าจอไม่ตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพ์ออกมาก็อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ข้างต้น
สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการจับคู่สีคือการพิมพ์สี sRGB


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย