ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์สี HP LaserJet Pro CP1025 และ CP1025nw - การแก้ไขปัญหาผลงานพิมพ์แปลก ๆ ไม่ชัดเจนหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วนหรือข้อความและกราฟิกขาดหาย

ปัญหา
ผลงานพิมพ์มีข้อความที่ไม่ชัดเจน ซ้อนกัน หรือไม่เป็นภาษา หรืองานพิมพ์ไม่สมบูรณ์ หรือข้อความหรือภาพขาดหายไป
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรืออ่านไม่ออก
ภาพ: ตัวอย่างข้อความที่ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรืออ่านไม่ออก
ลองทำตามขั้นตอนตามลำดับต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ
  บันทึก
ขั้นตอนเหล่านี้หลายครั้งต้องมีการรีสตาร์ทเครื่อง ดังนั้นคุณสามารถทำบุ๊กมาร์กไว้ที่เว็บเบราเซอร์ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้หลังจากรีสตาร์ทเครื่องแล้ว
 ข้อสำคัญ: คุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ตามลำดับขั้นตอนที่แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนเบื้องต้น: พิมพ์หน้าทดสอบ
เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหา ให้เริ่มจากการพิมพ์หน้าทดสอบ
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเปิดทิ้งโดยไม่มีการทำงานอยู่ และไฟ Ready  (พร้อมทำงาน) ติดสว่างอยู่
  2. กดปุ่ม Resume () ค้างไว้เป็นเวลาสองหรือสามวินาที จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม ผลิตภัณฑ์จะทำการพิมพ์รายงานการทดสอบและหน้าแสดงสถานะ

ประเทศ: Flag ไทย