ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 251dw, 276dw และ 8600 - ข้อความ 'Ink Cartridge Failure,' 'Incompatible Ink Cartridges' หรือ 'Ink Cartridge Problem' ปรากฏขึ้นที่เครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 251dw, 276dw และ 8600
เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานและข้อความแจ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
 • 'Ink cartridge failure' (ข้อผิดพลาดตลับหมึก)
 • 'Incompatible ink cartridges' (ตลับหมึกไม่รองรับ)
 • 'Ink cartridge problem' (ปัญหาตลับหมึก)
ข้อสำคัญ: คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึก SETUP ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดกับตลับหมึกพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับติดตั้งพร้อมหัวพิมพ์ไม่ใช่ตลับหมึกเปลี่ยนแทน ไม่สามารถจัดซื้อจากตัวแทนค้าปลีกได้ ตลับหมึก SETUP จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำใน HP anti-counterfeit (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกติดตั้งถูกต้อง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกติดตั้งถูกต้อง
บันทึก
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะกับตลับหมึกที่ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
 1. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
   รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
   ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  1. ช่องเปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 2. ตรวจสอบว่าจุดสีที่ตลับหมึกแต่ละตัวตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้งตลับหมึก
  รูปภาพ : จุดสีที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องแคร่ตลับหมึก
  ภาพ: จุดสีที่ตลับหมึกจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องแคร่ตลับหมึก
 3. กดด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่อง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. ค่อย ๆ ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ดันตลับหมึกไปด้านหน้าในช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ดันตลับหมึกไปด้านหน้าในช่องติดตั้งจนล็อคเข้าที่
 5. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตลับหมึกที่ยื่นออกมาล้ำหน้าตลับหมึกอื่น หากมีตลับหมึกยื่นออกมา ให้กดเข้าไปจนล็อคเข้าที่
 7. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบล็อคแคร่ตลับหมึก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าล็อคแคร่ตลับหมึกกดลงแล้ว
 1. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
   รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
   ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  1. ช่องเปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 2. ตรวจสอบว่าล็อคแคร่ตลับหมึกกดลงแล้ว หากล็อคแคร่ตลับหมึกไม่ได้กดลง ให้กดจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ล็อคแคร่ตลับหมึกกดลง
  ภาพ: ล็อคแคร่ตลับหมึกกดลง
 3. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: นำตลับหมึกออกและทำการตรวจสอบ

คราบหมึกหรือสิ่งสกปรกที่หน้าสัมผัสของตลับหมึกอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดของตลับหมึกขึ้นได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและตรวจสอบตลับหมึกที่มีปัญหา
 1. หาผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุย (ผ้าเช็ดเลนส์หรือผ้ากรองกาแฟก็สามารถใช้ได้) เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
 2. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 3. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
   รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
   ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  1. ช่องเปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. กดด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่อง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. ตรวจสอบคราบหมึกหรือสิ่งสกปรกที่ตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 5: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
  หมายเหตุ
ทำความสะอาดตลับหมึกทีละชุด ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที อย่าปิดเครื่องพิมพ์ขณะนำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง การปล่อยช่องใส่ตลับหมึกว่างไว้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหมึก
 1. ใช้ผ้าสะอาดไม่เป็นขุย (สามารถใช้ผ้าเช็ดเล่นหรือผ้ากรองกาแฟ) เพื่อเช็ดหน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
  รูปภาพ : หน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
  ภาพ: หน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
 2. ค่อย ๆ ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ดันตลับหมึกไปด้านหน้าในช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ดันตลับหมึกไปด้านหน้าในช่องติดตั้งจนล็อคเข้าที่
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าจุดสีที่ตลับหมึกแต่ละตัวตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้งตลับหมึก
 3. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ
 4. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 6: ทำซ้ำขั้นตอนที่การทำความสะอาดตลับหมึก

คุณอาจต้องทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์หลายครั้งก่อนปัญหาจะได้รับการแก้ไข
หากข้อความระบุข้อผิดพลาดยังปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ทวนซ้ำขั้นตอนการทำความสะอาดตลับหมึกจากแนวทางแก้ไขปัญหาก่อนหน้า

ขั้นตอนที่ 7: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์สามารถรีเซ็ตระบบการเชื่อมต่อกับตลับหมึก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 8: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

หากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
   รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
   ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  1. ช่องเปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. ดันที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อคลายออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ัง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่จากบรรจุภัณฑ์
 5. จับที่ตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่องพิมพ์
 6. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  บันทึก
  จุดสีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับจุดสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
    หมายเหตุ
  อย่ายกขาล็อคที่แคร่เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้หัวพิมพ์หรือตลับหมึกติดตั้งผิดตำแหน่ง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกการพิมพ์และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ตามมา
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์เงียบลงก่อนดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 9: เปลี่ยนหัวพิมพ์

หากทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้ว และยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์
  หมายเหตุ
รอจนกระทั่งได้ชุดหัวพิมพ์ใหม่ ก่อนถอดตลับหมึกพิมพ์ออก HP แนะนำว่าอย่าทิ้งตลับหมึกไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งตัวเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ

ขั้นตอนที่ 10: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย