ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One (N911) - การเปลี่ยนหัวพิมพ์

บทนำ

เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนในการเปลี่ยนหัวพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ HP
บันทึก
หาก HP มีการเปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ให้ตามสิทธิ์การรับประกัน คุณจะได้รับชุดหัวพิมพ์ใหม่ พร้อมคำแนะนำและชุดตลับหมึกทั้งชุด คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึกสำหรับติดตั้งหัวพิมพ์ซึ่งจัดมาให้พร้อมกับหัวพิมพ์ใหม่ ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหากับตลับหมึกพิมพ์
หากชุดหัวพิมพ์ไม่อยู่ในประกัน คุณสามารถซื้อหัวพิมพ์ใหม่ผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่ลิงค์นี้ จากนั้นค้นหา HP Parts Store ค้นหาเลขชิ้นส่วน: CR322A (อเมริกา) CR324A (ยุโรปและตะวันออกกลาง) หรือ CR326A (ญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิค) หากไม่มี HP Parts Store กรุณาติดต่อสำนักงานขายของ HP ใกล้บ้าน

การเปลี่ยนหัวพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ในเครื่อง HP

ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำตลับหมึกและหัวพิมพ์ออก

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำตลับหมึกและหัวพิมพ์ออก
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาที่ยังไม่ได้ใช้ลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดการทำงานหากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 3. สอดนิ้วเข้าในช่องทางด้านซ้ายของเครื่อง จากนั้นดึงไปด้านหน้าเพื่อเปิดฝาช่องติดตั้งตลับหมึก ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่อง โปรดรอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกนิ่งและไม่มีเสียงใด ๆ จากนั้นจึงดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  กราฟิก: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 4. ยกขาล็อคแคร่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ยกขาล็อคแคร่ตลับหมึกพิมพ์
  กราฟิก: ยกขาล็อคที่แคร่ตลับหมึกพิมพ์
 5. จับที่ด้านข้างของหัวพิมพ์ จากนั้นยกหัวพิมพ์ขึ้นแล้วดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออก
  บันทึก
  อย่านำตลับหมึกออกจากหัวพิมพ์ สามารถนำหัวพิมพ์ออกได้อย่างปลอดภัยขณะติดตั้งตลับหมึกไว้อยู่
  รูปภาพ : นำหัวพิมพ์ออก
  กราฟิก: นำหัวพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  จับหัวพิมพ์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันหมึกเลอะ และอย่าสัมผัสด้านล่างของหัวพิมพ์
 6. ทิ้งหัวพิมพ์:
  • หากมีฉลากติดตราไปรษณียากรจัดมาให้พร้อมกับหัวพิมพ์ HP สำหรับส่งกลับบริษัท ขอความกรุณาท่านส่งชิ้นส่วนเดิมกลับให้แก่บริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
   กรุณาทำตามคำแนะนำในขั้นตอนที่สี่ท้ายเอกสารชุดนี้เพื่อส่งหัวพิมพ์
   คืนบริษัท
  • หากไม่มีฉลากติดตราไปรษณียากรจัดมาให้สำหรับส่งกลับบริษัท ให้ส่งชิ้นส่วนเพื่อนำไปรีไซเคิลโดยใส่หัวพิมพ์ (พร้อมตลับหมึกพิมพ์ภายใน) ลงในถุงพลาสติก จากนั้นเข้าไปที่ hp.com/recycle เพื่อดูข้อมูลการรีไซเคิลหัวพิมพ์และตลับหมึกเก่า

ขั้นตอนที่สอง: ใส่หัวพิมพ์ใหม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่หัวพิมพ์ใหม่ลงในเครื่อง
 1. นำหัวพิมพ์ใหม่และตลับหมึกออกจากซองพลาสติก
  รูปภาพ : นำหัวพิมพ์ใหม่และตลับหมึกออกจากซองพลาสติก
  กราฟิก: นำหัวพิมพ์ใหม่และตลับหมึกออกจากซองพลาสติก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนพื้นที่หน้าสัมผัสไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึก เนื่องจากการสัมผัสโดนพื้นที่เหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าหรือปัญหาคุณภาพงานพิมพ์
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนพื้นที่หน้าสัมผัสไฟฟ้าหรือหัวฉีดที่หัวพิมพ์
  กราฟิก: ห้ามสัมผัสโดนพื้นที่หน้าสัมผัสไฟฟ้าหรือหัวฉีดที่หัวพิมพ์
 2. จับหัวพิมพ์ทั้งสองด้านโดยให้หน้าสัมผัสไฟฟ้าหันไปทางด้านหลังของเครื่อง จากนั้นใส่หัวพิมพ์เข้าในแคร่ตลับหมึก
  รูปภาพ : ใส่หัวพิมพ์ใหม่
  กราฟิก: ใส่หัวพิมพ์ใหม่
 3. ค่อย ๆ กดขาล็อคแคร่ตลับหมึกลง

ขั้นตอนที่สาม: ใส่่ตลับหมึกใหม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ตลับหมึกใหม่
ข้อสำคัญ: เพื่อป้องกันปัญหาในช่วงเริ่มต้นการทำงานของเครื่องพิมพ์ HP แนะนำให้ใช้ตลับหมึกใหม่ที่จัดมาให้พร้อมกับหัวพิมพ์ใหม่
 1. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่จากบรรจุภัณฑ์
 2. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  บันทึก
  สีที่ฉลากของตลับจะต้องตรงกับสีที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งตามรหัสสี
  ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งตามรหัสสี
    หมายเหตุ
  อย่ายกขาล็อคแคร่เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้หัวพิมพ์หรือตลับหมึกติดตั้งผิดตำแหน่ง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกการพิมพ์และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ตามมา
 3. ให้ทำวิธีการเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่น
 4. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  เครื่องพิมพ์ HP จะเริ่มการทำงานเบื้องต้นซึ่งจะใช้เวลาประมาณหกนาที เครื่องพิมพ์จะทำงานและมีเสียงดังขึ้นในระหว่างขั้นตอนนี้ซึ่งเป็นอาการปกตของเครื่องพิมพ์ิ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ เครื่องจะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวพิมพ์ต่อไป

ขั้นตอนที่สี่: ส่งชิ้นส่วนที่มีปัญหากลับคืนบริษัท HP

หากชุดหัวพิมพ์ใหม่ที่่จัดส่งมาให้มีฉลากติดไปรษณียากรชำระค่าอากรล่วงหน้า พร้อมคำแนะนำในการส่งคืนชิ้นส่วนที่มีปัญหาให้บริษัท HP เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้ เนื่องจาก HP ต้องการประเมินชิ้นส่วนดังกล่าวเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราในอนาคต
บันทึก
ลูกค้าบางรายเท่านั้นที่จะได้รับการร้องขอให้ส่งคืนชิ้นส่วนเก่า แต่ถ้าหากชุดหัวพิมพ์ที่ได้รับไม่มีฉลากติดไปรษณียากรชำระค่าอาการล่วงหน้า้ ลูกค้าไมจำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ในส่วนนี้
 1. ใส่แผ่นซับหมึกลงในซองพลาสติกที่มาพร้อมกับหัวพิมพ์ใหม่
  รูปภาพ : ใส่แผ่นซับหมึกลงในซองพลาสติก
  ภาพการใส่แผ่นซับหมึกลงในซองพลาสติก
 2. ใส่หัวพิมพ์เก่าและตลับหมึกที่ติดตั้งไวู้่ด้วยกันลงในซองพลาสติก จากนั้นให้ปิดผนึก
  รูปภาพ : ใส่หัวพิมพ์และตลับหมึกในซอง
  ภาพการใส่ชิ้นส่วนเก่าลงในซอง
 3. ใส่ชิ้นส่วนเก่าและแบบฟอร์มที่จัดมาให้พร้อมชิ้นส่วนใหม่ไว้ในกล่องชิ้นส่วนใหม่ และหากเป็นไปได้ให้ใส่ตัวอย่างการพิมพ์ไว้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นปัญหาของหัวพิมพ์เก่า
  รูปภาพ : ใส่ชิ้นส่วนเก่า แบบฟอร์มและผลงานพิมพ์ไว้ในกล่อง
  ภาพการใส่ชิ้นส่วนเก่า แบบฟอร์มและตัวอย่างงานพิมพ์ในกล่อง
 4. ปิดกล่อง ติดฉลากไปรษณีย์ชำระค่าอารล่วงหน้า จากนั้นส่งไปรษณีย์
  รูปภาพ : ส่งกล่องกลับไปยังบริษัท HP
  ภาพการส่งกล่องกลัีบไปยังบริษัท HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย