ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Officejet 4500 (G510) Series และ 4500 (K710) Series All-in-One - 'ตลับหมึกค้าง - เปิดช่องฝาปิดตลับหมึกพิมพ์ แก้ไขปัญหาการติดค้าง จากนั้นกดที่ข้อความ OK ที่ปรากฏในจอแสดงผลบนแผงควบคุม

ปัญหา
ฝาครอบช่องตลับหมึกพิมพ์ แก้ไขปัญหาการติดค้าง จากนั้นกดที่ข้อความ OK ที่ปรากฏบนแผงควบคุมของผลิตภัณฑ์ ชุดแคร่ช่องตลับหมึกซึ่งรองรับตลับหมึกไว้ติดค้างด้านใดด้านหนึ่งหรือที่กลางเครื่อง
นอกจากนี้ยังอาจพบปัญหาต่อไปนี้
 • เครื่องไม่ยอมพิมพ์
 • การพิมพ์หยุดโดยไม่คาดคิด
 • อาจเคยมีกระดาษติดมาก่อนหน้านี้
 • เครื่องมีเสียงกระทบกันเสียงดัง
การใช้แนวทางแก้ไขปัญหาในเอกสารชุดนี้
แก้ไขปัญหาโดยลองทำตามแนวทางต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารชุดนี้ตามลำดับที่แจ้ง
ข้อสำคัญ: ทุกครั้งที่ลองใช้แนวทางแก้ไขปัญหา ให้จัดพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องเพื่อตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทำงานได้ตามปกติหรือไม่ พิมพ์รายงานทดสอบเครื่องตามขั้นตอนต่อไปนี้
วิธีการพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่ม Setup () ที่แผงควบคุมของเครื่อง
 3. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Print Report (พิมพ์รายงาน) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรขวา () เพื่อเลือก Self-test จากนั้นกด OK
  รายงานทดสอบเครื่องจะถูกจัดพิมพ์
  บันทึก
ดูขั้นตอนในตารางนี้อีกครั้งหลังลองใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละส่วน
วิดีโอต่อไปนี้แสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาช่องตลับหมึกติดค้างสำหรับ HP Officejet J4680 All-in-One ผลิตภัณฑ์ในวิดีโออาจมีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจะเหมือนกัน
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอ หรือดูวิดีโอในขนาดอื่นให้คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอ (ภาษาอังกฤษ) จาก YouTube
แนวทางที่หนึ่ง: ปิดอุปกรณ์ All-in-One แล้วเปิดอีกครั้ง
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 2. รอ 60 วินาที
 3. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
    บันทึก
  ผลิตภัณฑ์อาจต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องครู่หนึ่ง ไฟแสดงผลของเครื่องอาจติดกะพริบพร้อมกับการเคลื่อนที่ของแคร่ช่องตลับหมึก รอจนสิ้นสุดการอุ่นเครื่องก่อนดำเนินการต่อ
 4. ลองพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูขั้นตอนการพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้จากด้านบนของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สอง: นำกระดาษที่ติดค้างออก
กระดาษที่ติดค้างอาจทำให้แคร่ช่องตลับหมึกติดค้าง ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติดค้าง
  บันทึก
ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ไม่ได้จัดมาให้พร้อมกับ Officejet 4500 All-in-One
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำกระดาษที่ซ้อนไม่ติดกันออก
นำกระดาษที่ซ้อนไม่ติดกันออกจากถาดป้อนกระดาษหรือถาดจ่ายกระดาษ
  หมายเหตุ
ห้ามนำกระดาษที่ติดค้างออกในตอนนี้ การพยายามนำกระดาษที่ติดออกทางด้านหน้าของเครื่องอาจทำให้กลไกการพิมพ์เสียหาย
ขั้นตอนที่สอง: นำกระดาษติดค้างออกจากด้านหลังของ All-in-One
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อปิดเครื่อง
 2. ถอดสาย USB ออกจากด้านหลังของเครื่อง
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 4. กดแถบที่ด้านซ้ายของช่องเปิดด้านหลังเพื่อนำฝาปิดด้านหลังของเครื่องออก ดึงฝาออกจากตัวเครื่อง
  รูปภาพ : ดึงช่องเปิดด้านหลังออก
  ภาพการถอดช่องเปิดด้านหลัง
 5. ค่อย ๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
    หมายเหตุ
  หากกระดาษฉีกขาดขณะนำกระดาษออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งว่ายังมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องหรือไม่ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่อง อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 6. ใส่ฝาช่องเปิดด้านหลังกลับเข้าที่ ค่อย ๆ ดันฝาปิดไปด้านหน้าจนกว่าจะเข้าที่
ขั้นตอนที่สาม: นำกระดาษติดค้างออกจากด้านหน้าของ All-in-One
หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษออกทางด้านหน้า
 1. เปิดฝาด้านหน้า แคร่ช่องตลับหมึกอาจพยายามเคลื่อนไปยังช่องเปิด ในกรณีนี้ให้ปล่อยให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งดังกล่าว
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
  ภาพแสดงการเปิดฝาด้านหน้า
 2. ค่อย ๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
    บันทึก
  นำกระดาษออกจากด้านหน้าของเครื่องอย่างระมัดระวัง หากพบเศษกระดาษด้านในเครื่อง อาจเกิดกระดาษติดขึ้นได้อีก และส่งผลให้กลไกการพิมพ์เสียหาย
 3. ปิดฝาด้านหน้า
 4. ต่อสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
 5. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 6. ลองพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูขั้นตอนการพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้จากด้านบนของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สาม: ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระ
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกเคลื่อนได้อิสระหรือไม่
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. เปิดฝาด้านหน้า แคร่ช่องตลับหมึกอาจพยายามเคลื่อนไปยังช่องเปิด ในกรณีนี้ให้ปล่อยให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งดังกล่าว
 3. ปลดสายไฟออกจากด้านหลังตัวเครื่องโดยไม่ต้องปิดเครื่อง
    หมายเหตุ
  คุณจะต้องปลดสายไฟออกเพื่อเคลื่อนย้ายส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วยมือโดยไม่เกิดไฟฟ้าช็อต
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. ดูด้านในเครื่องในตำแหน่งที่แคร่ช่องตลับหมึกติดค้าง จากนั้นตรวจหาเศษกระดาษหรือวัตถุที่ขวางแคร่ช่องตลับหมึกอยู่
    บันทึก
  อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อส่องให้เห็นได้ชัดเจน
 6. เอื้อมเข้าด้านในเครื่องผ่านช่องด้านหน้า จากนั้นนำช่องตลับหมึกออก
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่อง
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่อง
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่อง ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่อง
 7. นำกระดาษที่ติดค้างหรือกีดขวางอยู่ออก
 8. ตรวจสอบว่าช่องตลับหมึกของเครื่องพิมพ์สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระตลอดแนวความกว้างของเครื่องพิมพ์ ด้วยการดันช่องตลับหมึกเบา ๆ ไปทางซ้ายและทางขวา
 9. ปิดฝาด้านหน้า
 10. ต่อสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
 11. เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าอีกครั้ง
 12. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 13. ลองพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูขั้นตอนการพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้จากด้านบนของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่สี่: นำตลับหมึกออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
การใส่หรือติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องแจ้งว่ามีการติดค้างของแคร่ช่องตลับหมึก ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดและใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำตลับหมึกออก
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. เปิดฝาด้านหน้า แคร่ช่องตลับหมึกอาจพยายามเคลื่อนไปยังช่องเปิด รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยุ่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. กดด้านบนของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่อง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพแสดงคำแนะนำห้ามสัมผัสแถบทองแดงหรือหัวฉีดหมึก
 4. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่นตามความเหมาะสม
 5. ตรวจหาสิ่งกีดขวางด้านล่างและบริเวณแคร่ช่องตลับหมึก นำสิ่งกีดขวางออก
ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปใหม่
 1. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่เข้าไปในช่องว่าง จากนั้นค่อย ๆ ดันส่วนบนสุดของตลับหมึกพิมพ์ออกไปข้างหน้า เมื่อตลับหมึกพิมพ์เข้าที่จะได้ยินเสียงดังคลิก
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  ภาพการใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สามสี ให้เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องใส่ทางซ้าย
  • หากคุณใส่ตลับหมึกพิมพ์สีดำหรือตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่าย ให้เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องเสียบทางขวา
 2. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่นตามความเหมาะสม
 3. ปิดฝาด้านหน้า
 4. ลองพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูขั้นตอนการพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้จากด้านบนของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่ห้า: เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าจ่ายไฟฟ้าโดยตรง
เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้าจ่ายไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าไฟเลี้ยงทำงานได้ถูกต้อง
 1. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 2. ถอดสายเครื่องพิมพ์ออกจากปลั๊กพ่วงหรือเครื่องป้องกันไฟกระชาก จากนั้นให้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับโดยตรง
 3. ต่อสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
 4. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 5. ลองพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูขั้นตอนการพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้จากด้านบนของเอกสารชุดนี้
    บันทึก
  ถ้าเครื่องพิมพ์พิมพ์งานออกได้ขณะที่เสียบปลั๊กกับเต้ารับที่ผนังโดยตรง แสดงว่าปลั๊กพ่วงหรือเครื่องป้องกันไฟกระชากอาจไม่ยอมให้ส่งแรงดันไฟที่เพียงพอไปยังผลิตภัณฑ์
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หาก ปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามแนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
 • หากไม่สามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาถัดไป
แนวทางที่หก: ทำการรีเซ็ตระบบบางส่วน
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตเครื่อง
 1. กดปุ่ม Power () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่อง
 3. รอ 20 วินาที
 4. กด # และ 3 ที่แผงควบคุมของเครื่องค้างไว้
 5. ขณะกดปุ่มค้าง ให้ต่อสายไฟกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
 6. หลังจากเครื่องเปิดทำงาน ให้ปล่อยปุ่มทั้งสอง เครื่องจะรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
 7. ลองพิมพ์รายงานการทดสอบเครื่อง ดูขั้นตอนการพิมพ์รายงานทดสอบเครื่องได้จากด้านบนของเอกสารชุดนี้
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถพิมพ์ รายงานทดสอบเครื่อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ เพิ่มเติมอีก ต่อสาย USB จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • หากเครื่องพิมพ์หน้าทดสอบเครื่องได้แต่คุณพบปัญหาอื่นกับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่โฮมเพจบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ HP และจากนั้น ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณพบ
    บันทึก
  หากหน้าเอกสารแสดงภูมิภาคหรือภาษาไม่ถูกต้อง ให้คลิกที่ลิงค์ Region - Language จากมุมด้านขวาบนของเบราเซอร์ จากนั้นคุณสามารถเลือกภูมิภาคและภาษาที่ต้องการ
 • หากเครื่องไม่พิมพ์รายงานทดสอบเครื่อง แสดงว่ามีปัญหากับชิ้นส่วนของเครื่อง ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย