ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Deskjet F735 All-in-One - ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

เอกสารชุดนี้ระบุรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเลขรุ่น เงื่อนไขทางระบบและความเร็วในการพิมพ์

HP Deskjet รุ่น F735 All-in-One

รูปภาพ : HP Deskjet F735 All-in-One
หมายเลขรุ่น
หมายเลขผลิตภัณฑ์
HP Deskjet F735
CB727A

เงื่อนไขทางระบบ

ตารางต่อไปนี้ระบุเงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh

Windows

ส่วนประกอบ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ
ระบบปฏิบัติการ
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista และ Windows 7
โปรเซสเซอร์
Windows 2000 และ Windows XP: Intel Pentium II, Celeron หรือโปรเซสเซอร์ที่เข้ากันได้ใดๆ (แนะนำให้ใช้ Pentium III หรือรุ่นที่สูงกว่า)
Windows Vista และ Windows 7: โปรเซสเซอร์ 800 MHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64) รุ่นใหม่ (แนะนำให้ใช้ 1 GHz หรือสูงกว่า)
RAM
Windows 2000 และ Windows XP: การติดตั้งทั่วไป 128 MB RAM (แนะนำให้ใช้ 256 MB RAM)
Windows Vista และ Windows 7: 512 MB RAM (แนะนำให้ใช้ 1 GB หรือสูงกว่า)
พื้นที่ว่างบนดิสก์
Windows 2000 และ Windows XP: การติดตั้งทั่วไป พื้นที่ว่างบนดิสก์ 795 MB (1 GB ญี่ปุ่นเท่านั้น) บวกด้วยพื้นที่ว่าง 50 MB สำหรับการสแกนสีเต็มรูปแบบ
Windows Vista และ Windows 7: การติดตั้งทั่วไป พื้นที่ว่างบนดิสก์ 920 MB บวกด้วยพื้นที่ว่าง 50 MB สำหรับการสแกนสีเต็มรูปแบบ
การเชื่อมต่อ
การติดตั้งทั่วไป พอร์ต USB ที่ใช้งานได้
เบราเซอร์
การติดตั้งทั่วไป Microsoft Internet Explorer 6 หรือสูงกว่า

Macintosh

ส่วนประกอบ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ
ระบบปฏิบัติการ
Mac OS X 10.3.9, 10.4 และที่สูงกว่า
โปรเซสเซอร์
G3 G4, G5 หรือโปรเซสเซอร์ Intel Core
RAM ขั้นต่ำ
256 MB (แนะนำให้ใช้ 512 MB)
พื้นที่ว่างบนดิสก์
200 MB
ไดรฟ์ CD-ROM
4x
เบราเซอร์
เว็บเบราเซอร์ทุกชนิด
การเชื่อมต่อ
การรองรับทางเครือข่าย
ไม่รองรับ HP JetDirect
การรองรับ USB
Rear Hi-Speed Universal Serial Bus (USB)
สายเคเบิล USB (ไม่รวมอยู่ในชุด)

ขนาด

ขนาดมิติที่อยู่ในรายการนั้นมีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ต่อสายไฟฟ้า
ความสูง
161.5 มม. (6.36 นิ้ว)
ความกว้าง
437.5 มม. (17.22 นิ้ว)
ความหนา
290.4 มม. (11.43 นิ้ว)
น้ำหนัก (ไม่รวมตลับหมึกพิมพ์)
4.9 กก. (10.8 ปอนด์)

ตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกที่ใช้งานได้กับเครื่องจะเป็นตลับหมึกเฉพาะรุ่นเท่านั้น ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุรุ่นตลับหมึกที่สามารถใช้ได้กับเครื่อง

สัญญาณขาเข้า/ขาออก

 • พอร์ต USB: พอร์ตความเร็วสูงด้านหลัง ไม่มีพอร์ต USB ด้านหน้า
 • ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ: ไม่มี
 • พอร์ตอีเธอร์เน็ต: ไม่มี
 • การพิมพ์ด้วยระบบไร้สายผ่าน Bluetooth: ไม่รองรับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษ

ตารางต่อไปนี้ระบุรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับกระดาษที่รองรับ

ความจุของถาดกระดาษ

ประเภทกระดาษ
ความจุถาดป้อนกระดาษ
ความจุถาดกระดาษออก
กระดาษธรรมดา
สูงสุด 80 แผ่น
สูงสุด 50 แผ่น
ซองจดหมาย
สูงสุด 10 แผ่น
สูงสุด 10 แผ่น
บัตรรายชื่อ
สูงสุด 30 แผ่น
สูงสุด 15 แผ่น
บัตรอวยพร
สูงสุด 20 แผ่น
สูงสุด 10 แผ่น
แผ่นใส
สูงสุด 30 แผ่น
สูงสุด 15 แผ่น
ฉลาก (ขนาดจดหมาย US หรือขนาด A4)
สูงสุด 20 แผ่น
สูงสุด 10 แผ่น
กระดาษภาพถ่าย
สูงสุด 30 แผ่น
สูงสุด 15 แผ่น

ขนาดกระดาษ

ตารางต่อไปนี้ระบุขนาดและน้ำหนักของกระดาษที่รองรับ
ประเภทกระดาษ
ขนาด
US Letter
215 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
Legal
215 x 355 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
Executive
184 x 267 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)
A4
210 x 297 มม. (8.2 x 11.6 นิ้ว)
A5
148 x 210 มม. (5.8 x 8.3 นิ้ว)
A6
105 x 148 มม. (4.13 x 5.8 นิ้ว)
B5 (JIS)
182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว)
B5 (ISO)
176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)
5 x 7 นิ้ว
127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว
203 x 254 มม. (8 x 10 นิ้ว)
ประเภทกระดาษ
น้ำหนัก
US Letter
65-90 g/m2 (16 ถึง 24 ปอนด์)
Legal
70-90 g/m2 (20 ถึง 24 ปอนด์)
ซองจดหมาย
70-90 g/m2 (20 ถึง 24 ปอนด์)
บัตรรายชื่อ
สูงสุด 200 g/m2 (สูงสุดคือกระดาษรายชื่อ 110 ปอนด์)
กระดาษภาพถ่าย
สูงสุด 280g/m2 (สูงสุดคือกระดาษรายชื่อ 75 ปอนด์)

ประเภทกระดาษ

ตารางต่อไปนี้ระบุประเภทกระดาษที่รองรับ
ซองจดหมายที่รองรับ
ประเภทซอง
ขนาด
US หมายเลข 10
105 x 241 มม. (4.1 x 9.5 นิ้ว)
A2 Invitation
111 x 146 มม. (4.37 x 5.75 นิ้ว)
DL
110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)
C6
114 x 162 มม. (4.48 x 6.38 นิ้ว)
ซอง Japanese #3
120 x 235 มม. (4.72 x 9.25 นิ้ว)
ซอง Japanese #4
90 x 205 มม. (3.54 x 8.07 นิ้ว)
ซองนามบัตร
111.25 x 152.4 มม. (4.38 x 6 นิ้ว)
NO 6 3/4
92.71 x 165.1 มม. (3.65 x 6.5 นิ้ว)
ซอง Monarch
98.55 x 171.45 มม. (3.88 x 6.75 นิ้ว)
การ์ดที่รองรับ
ประเภทนามบัตร
ขนาด
3 x 5 Index
76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
4 x 6 Index
102 x 152 มม. (4 x 6 นิ้ว)
5 x 8 Index
127 x 203 มม. (5 x 8 นิ้ว)
A6
105 x 148.5 มม. (4.1 x 5.8 นิ้ว)
การ์ด Hagaki
100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)
กระดาษ Ofuku Hagaki
148 x 200 มม. (8.83 x 7.87 นิ้ว)
กระดาษอัดรูปมีชายขนาด 4 x 8 นิ้ว
101.6 x 203.2 มม. (4 x 8 นิ้ว)
กระดาษอัดรูปมีชายไม่มีกรอบขนาด 4 x 8 นิ้ว
กระดาษอัดรูปมีชายขนาด 10 x 20 ซม.
100 x 200 มม. (3.94 x 7.87 นิ้ว)
กระดาษอัดรูปมีชายไม่มีกรอบขนาด 10 x 20 ซม.
แผ่นใสและฉลากที่รองรับ
ประเภท
ขนาด
US Letter
215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
A4
210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)
กระดาษภาพถ่ายที่รองรับ
ประเภทกระดาษภาพถ่าย
ขนาด
US Letter
216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
A4
210 x 297 มม. (8.3 x 11.7 นิ้ว)
กระดาษมีชาย 4 x 6 นิ้ว
101.6 x 152.4 มม. (4 x 6 นิ้ว)
L
89 x 127 มม. (3.5 x 5 นิ้ว)
2L
127 x 178 มม. (5 x 7 นิ้ว)
Matsuguri
203.2 x 254 มม. (8 x 10 นิ้ว)
13 x 18 ซม.
130 x 180 มม. (5.12 x 7.09 นิ้ว)
Cabinet
120 x 165 มม. (4.72 x 6.5 นิ้ว)
การ์ด Hagaki
100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)
กระดาษ Ofuku Hagaki
148 x 200 มม. (8.83 x 7.87 นิ้ว)
กระดาษอัดรูปมีชาย 4 x 8 นิ้ว
101.6 x 203.2 มม. (4 x 8 นิ้ว)
กระดาษอัดรูปมีชายไม่มีขอบ 10 x 20 ซม.
100 x 200 มม. (3.94 x 7.87 นิ้ว)
4 x 12 นิ้ว พาโนรามา
101.6 x 152.4 มม. (4 x 12 นิ้ว)
พาโนรามา 10 x 30 ซม.
100 x 300 มม. (3.94 x 11.81 นิ้ว)

ขอบกระดาษพิมพ์

กระดาษ
ขอบด้านซ้ายและขวา
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง
ภาพถ่าย (ไม่เต็มขอบ)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
ซองจดหมาย
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
14.3 มม. (0.563 นิ้ว)
บัตรรายชื่อและ Hagaki
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
กระดาษธรรมดา (A, A5, B5)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
14.3 มม. (0.563 นิ้ว)
กำหนดเอง
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)
3 มม. (0.118 นิ้ว)

รายละเอียดทางเทคนิคในการพิมพ์

ประเภท
รายละเอียดทางเทคนิค
ความละเอียด
สูงสุดสี 4800 x 1200 จุดต่อนิ้ว (dpi) เมื่อทำการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์บนกระดาษอัดรูป HP และ 1200 dpi อินพุท
วิธีการ
การพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบพ่นหมึกตามสั่่ง
ภาษา
PCL3-GUI
ความเร็วในการพิมพ์ (แตกต่างกันไปตามรุ่น):
หลังจากพิมพ์หน้าแรก สูงสุด 26 หน้าต่อนาที (ppm) ด้วยสีดำ; สูงสุด 20 หน้าต่อนาทีในการพิมพ์สี*
รอบการทำงาน
3,000 หน้าต่อเดือน
*ดูรายละเอียดใน www.hp.com/go/inkjetprinter

รายละเอียดทางเทคนิคในการทำสำเนา

 • จำนวนสำเนาสูงสุด: 99 โดยใช้ HP Solution Center, 9 โดยใช้แผงควบคุม
 • ย่อ/ขยายแบบดิจิตอล: ตั้งแต่ 25 ถึง 400%
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงความเร็วในการทำสำเนาโดยใช้โหมด Fast Draft จาก HP Solution Center
ประเภทกระดาษ
ความเร็วเป็นหน้าต่อนาที (ppm)
ข้อความสีดำ กระดาษธรรมดา
สูงสุด 26 ppm หลังจากพิมพ์หน้าแรก*
ข้อความและกราฟิกผสม กระดาษธรรมดา
สูงสุด 20 ppm หลังจากพิมพ์หน้าแรก*
*ดูรายละเอียดใน www.hp.com/go/inkjetprinter

ข้อมูลจำเพาะของการสแกน

 • ความละเอียด: ความละเอียดออพติคอล 1200 x 2400-dpi
 • สี: สี 48 บิต, เกรย์สเกล 256 (เกรย์สเกล 8 บิต)
 • ความกว้างในการสแกนสูงสุด: 210 มม. (8.27 นิ้ว)
 • ความยาวในการสแกนสูงสุด: 297 มม. (11.7 นิ้ว)
 • OCR: มีซอฟท์แวร์ Optical Character Recognition (OCR)
 • การแก้ไขอิมเมจ: มีซอฟท์แวร์

รายละเอียดทางเทคนิคระบบไฟฟ้า

ประเภท
รายละเอียดทางเทคนิค
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานเฉลี่ย
พร้อมใช้งาน: น้อยกว่า 4 วัตต์
การพิมพ์: 17 วัตต์
โหมดปิดหน้าจอ: น้อยกว่า 3 วัตต์
ขณะปิดเครื่อง: น้อยกว่า 1 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า
100 ถึง 240 โวลท์ กระแสสลับ
200-240 โวลท์ กระแสสลับ - ในประเทศอินเดียและจีนเท่านั้น
ความถี่ขาเข้า
50 ถึง 60 เฮิรตซ์

เงื่อนไขแวดล้อม

ภายใต้พื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง ผลงานพิมพ์จากเครื่องอาจบิดเบือนเล็กน้อย
HP แนะนำให้ใช้สาย USB ที่ยาวไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต) เพื่อลดโอกาสเกิดสัญญาณรบกวนเนื่องจากสนามแม่เหล็กแรงสูง

เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ

เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ
รายละเอียดทางเทคนิค
อุณหภูมิ
15 ถึง 30 องศาเซลเซียส (59 ถึง 86 องศาฟาเรนไฮท์)
ความชื้น
ความชื้นสัมพัทธ์ที่ยังไม่ควบแน่น 20-80%

สภาวะการทำงานสูงสุดที่ใช้ได้

สภาวะการทำงานสูงสุดที่ใช้ได้
รายละเอียดทางเทคนิค
อุณหภูมิ
5 ถึง 40 องศาเซลเซียส (41 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮท์)
ความชื้น
ความชื้นสัมพัทธ์ที่ยังไม่ควบแน่น 15-80%

Energy Star

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐาน ENERGY STAR® ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้งานในสำนักงานที่ประหยัดพลังงาน
ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S. EPA ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของ ENERGY STAR บริษัท HP ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้พลังงานของ ENERGY STAR
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ Energy Star (ภาษาอังกฤษ)

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) ได้ที่ http://www.hp.com/go/msds (ภาษาอังกฤษ)

การเกิดก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ก่อก๊าซโอโซน (O3) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

การใช้กระดาษและพลาสติก

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กระดาษรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน DIN 19309 และ EN 12281:2002 ชิ้นส่วนพลาสติกน้ำหนักเกิน 25 กรัม (0.88 ออนซ์) กำกับเครื่องหมายไว้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรีไซเคิลเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

โครงการรีไซเคิล

HP นำเสนอโครงการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์มากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงมีพันธมิตรที่มีศูนย์รีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนี้ HP ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการนำผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาซ่อมแซมและนำออกจำหน่ายอีกครั้ง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ HP ได้ที่ www.hp.com/go/recycle (ภาษาอังกฤษ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย