ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อเสนอแนะ

HP Scanjet Enterprise 7000n - ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ USB

ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ USB

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไปยังสแกนเนอร์
 • ใช้สายเคเบิลที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ สาย USB อื่นอาจเข้ากันไม่ได้กับสแกนเนอร์
 • ดูให้แน่ใจว่าสาย USB ต่อไว้เป็นอย่างดีระหว่างเครื่องสแกนและคอมพิวเตอร์ การเสียบสายเข้ากับสแกนเนอร์ที่ถูกต้องคือ ไอคอนรูปสามสายบนสาย USB ชี้ขึ้นด้านบน
หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากตรวจสอบตามข้างต้นแล้ว ให้ลองทำดังนี้:
 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อสแกนเนอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์:
  • หากสาย USB เชื่อมต่ออยู่กับฮับ USB หรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับแล็ปท็อป ให้ถอดสาย USB ออกจากฮับ USB หรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ จากนั้นเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  • หากสาย USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่แล้ว ให้ลองเสียบเข้ากับพอร์ต USB พอร์ตอื่นที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  • ถอดอุปกรณ์ USB อื่นๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ ยกเว้นแป้นพิมพ์และเมาส์
 2. กดปุ่ม เปิด/ปิด () เพื่อปิดสวิตช์สแกนเนอร์ โปรดรอ 30 วินาที แล้วจึงเปิดสวิตช์สแกนเนอร์
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. หลังจากปิดและเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่แล้ว ให้ลองใช้สแกนเนอร์
  • ถ้าสแกนเนอร์ทำงาน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นๆ ทีละอุปกรณ์ ลองใช้สแกนเนอร์อีกครั้งหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นทีละอุปกรณ์ ถอดอุปกรณ์ USB ที่ทำให้สแกนเนอร์ไม่ทำงานออก
  • หากสแกนเนอร์ไม่ทำงาน ให้ถอนการติดตั้ง แล้วติดตั้งไดรเวอร์และเครื่องมือ HP Scanjet ใหม่อีกครั้ง
   • HP Scanjet 7000 s2
   • HP Scanjet 7000 s2 ISIS
   • HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย