ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Scanjet Enterprise 7000n - คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาง่ายๆ เช่น รอยเปื้อนบนแถบการสแกนหรือสายหลวมอาจทำให้สแกนเนอร์สร้างงานสแกนที่ไม่ชัด สแกนเนอร์ทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงานได้ ตรวจสอบรายการต่างๆ ต่อไปนี้เสมอเมื่อคุณประสบปัญหากับการสแกน
 • ถ้างานสแกนไม่คมชัด ให้ตรวจสอบว่าแถบการสแกนที่อยู่ภายในตัวป้อนกระดาษสกปรกหรือมีรอยเปื้อนหรือไม่ ถ้ามี ให้ทำความสะอาดแถบสแกน
  ถ้าคุณต้องการสแกนเอกสารที่จะได้รับการวิเคราะห์ด้วยการจดจำตัวอักษร (OCR) ตรวจดูให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับคมชัดเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าว
 • ตรวจสอบว่าสาย USB และสายไฟยึดกับที่เสียบอย่างแน่นหนาที่ด้านหลังสแกนเนอร์ และเสียบสายไฟเข้าในเต้าเสียบไฟที่ใช้งานได้หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ไม่ได้ถูกปิดสวิตช์อัตโนมัติ หากปิดอยู่ ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด () เพื่อเปิดสแกนเนอร์
  บันทึก
  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติบนแท็บ Settings (การตั้งค่า) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร์ HP)
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ได้รับการจ่ายไฟ
  • ตรวจสอบว่าไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนอุปกรณ์จ่ายไฟติดสว่างหรือไม่
  • ถ้าไฟ LED สีเขียวไม่ติดสว่าง ให้ตรวจดูว่ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้ารับหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากที่เสียบอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟหรือไม่
  • ถ้ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก แต่ไฟ LED สีเขียวยังคงไม่ติดสว่าง แสดงว่าอุปกรณ์จ่ายไฟอาจผิดปกติ ติดต่อ www.hp.com/support สำหรับความช่วยเหลือ
 • หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Scanner not found (ไม่พบสแกนเนอร์) เมื่อพยายามใช้สแกนเนอร์ ให้ปิดสวิตช์สแกนเนอร์ โปรดรอ 30 วินาที แล้วจึงเปิดสวิตช์สแกนเนอร์ หากยังคงได้รับข้อความนี้ คุณอาจต้องตั้งค่าสแกนเนอร์ใหม่
 • ถ้าคุณเชื่อมต่อสแกนเนอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านฮับ USB หรือผ่านพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ ให้ถอดสแกนเนอร์ออก และเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 • ดูให้แน่ใจว่าปุ่มต่างๆ ของสแกนเนอร์สามารถใช้งานได้
 • ปิดสวิตช์สแกนเนอร์ แล้วรอสัก 30 วินาที จากนั้นเปิดสวิตช์สแกนเนอร์อีกครั้ง
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาตัวป้อนกระดาษแล้ว
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ถ้ายังเกิดปัญหานี้อยู่ อาจเป็นไปได้ว่าซอฟต์แวร์การสแกนของ HP   เฟิร์มแวร์ หรือไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นรุ่นเก่าหรือเสียหาย โปรดดูที่ www.hp.com/support เพื่อค้นหาการอัพเดตซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์และไดรเวอร์สำหรับสแกนเนอร์ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย