ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Scanjet Enterprise 7000n - ข้อผิดพลาดของสแกนเนอร์

ข้อผิดพลาดของสแกนเนอร์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด โปรดดูตามหัวข้อที่เหมาะสมดังนี้
ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย
USB Error (ข้อผิดพลาด USB)
 1. ตรวจสอบขั้วต่อ USB ระหว่างสแกนเนอร์กับคอมพิวเตอร์
 2. ใช้เครื่องมือ ตัวจัดการอุปกรณ์ Windows เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์รู้จักสแกนเนอร์หรือไม่
  • Windows XP, Windows XP 64–บิต: เครื่องมือ ตัวจัดการอุปกรณ์ Windows มีอยู่บนแท็บ ฮาร์ดแวร์ ของเครื่องมือ ระบบ ใน แผงควบคุม
  • Windows Vista, Windows Vista 64–บิต, Windows 7: ถ้าคุณมีมุมมอง แผงควบคุม ที่มีการจัดประเภท ให้เลือก แผงควบคุม เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียง และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ถ้าคุณมีมุมมอง คลาสสิค ให้เลือก แผงควบคุม และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. หากคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักสแกนเนอร์ ให้ถอนการติดตั้ง แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนเนอร์นั้นใหม่
 4. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดดูที่ www.hp.com/support
Paper Jam (กระดาษติด)
มีการตรวจพบกระดาษติดที่ตัวป้อนกระดาษ เปิดฝาแล้วนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
Hatch Open (ฝาเปิดอยู่)
ฝาที่ตัวป้อนกระดาษเปิดอยู่ หรือไม่ได้ล็อกอยู่ในตำแหน่ง กรุณาปิดฝาด้วยการกดลงจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก จากนั้นจึงสแกนอีกครั้ง
Paper Jam (กระดาษติด)
อุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่สามารถจับกระดาษได้ หรือมีการป้อนกระดาษผิด (หลายแผ่น) ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด:
 1. นำกระดาษออกจากตัวป้อนกระดาษ
 2. แยกกระดาษในปึกเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นกระดาษไม่ติดกันและไม่มีกระดาษโน้ตแบบติดกาวติดอยู่บนหน้าต้นฉบับ
    บันทึก
  หากคุณสแกนหน้าต้นฉบับที่มีกระดาษโน้ตแบบติดกาวติดอยู่บ่อยๆ ให้ลองเปิดใช้งานคุณลักษณะ Misfeed (Multipick) Detection (ตรวจสอบการป้อนกระดาษผิด (หลายแผ่น)) และเลือกพื้นที่เฉพาะที่จะไม่รวมอยู่ในการตรวจสอบการป้อนกระดาษผิด
 3. ดูให้แน่ใจว่ากระดาษมีขนาดและน้ำหนักตามข้อมูลจำเพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ใช้ของสแกนเนอร์
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งลูกกลิ้งที่ถอดออกได้อย่างถูกต้อง
 5. ใส่ปึกต้นฉบับลงไปใหม่ แล้วลองอีกครั้ง
Hardware Error (ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์)
ฮาร์ดแวร์เสีย กดปุ่ม เปิด/ปิด ( ) เพื่อปิดสวิตช์สแกนเนอร์ โปรดรอ 30 วินาที แล้วจึงเปิดสวิตช์สแกนเนอร์ หากข้อความยังปรากฏอยู่ โปรดดูที่ www.hp.com/support

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย