ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Scanjet Enterprise 7000n - กรองสีออกจากเอกสารหนึ่งๆ (ลบสี)

กรองสีออกจากเอกสารหนึ่งๆ (ลบสี)
คุณสามารถกรองแชนเนลของสี (แดง เขียว หรือน้ำเงิน) หรือได้ถึงสามสี สำหรับสีบางสี การตั้งค่าความไวจะเป็นการควบคุมสีที่สแกนให้ใกล้เคียงกับสีที่ระบุ
การลบสีออกจากงานสแกนจะลดขนาดไฟล์ของงานสแกน และปรับปรุงความถูกต้องของการจดจำตัวอักษร (OCR)
หากต้องการเลือกสีที่จะลบออกจากการสแกนในโปรไฟล์ HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan)
  2. เลือกโปรไฟล์การสแกน แล้วคลิก Edit profile (แก้ไขโปรไฟล์)
  3. บนแท็บ Scan Settings (การตั้งค่าสแกน) ของกล่องโต้ตอบ Profile Settings (การตั้งค่าโปรไฟล์) ให้คลิก Color Dropout (การลบสี)
  4. บนแท็บ Color dropout (การลบสี) ให้ระบุการตั้งค่าลบสี
    เลือกได้เฉพาะตัวเลือกลบสีที่ใช้งานได้กับสแกนเนอร์ของคุณเท่านั้น
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าลบสี ให้ดูวิธีใช้ออนไลน์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การสแกนที่คุณใช้งานอยู่
  บันทึก
การกรองแชนเนลสีจะมีผลกับการสแกนสีขาวดำและโทนสีเทาเท่านั้น การกรองสีบางอย่างจะมีผลกับโหมดสีทั้งหมด
ใช้อินเทอร์เฟสผู้ใช้ ISIS หรือ TWAIN เพื่อกรองสีออกเมื่อสแกนจากซอฟต์แวร์การสแกนที่ไม่ใช่ของ HP

ประเทศ: Flag ไทย