ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP Scanjet Enterprise 7000n - สแกนเอกสาร

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีการสแกนต้นฉบับโดยใช้สแกนเนอร์และซอฟต์แวร์สแกนเนอร์
คำแนะนำในการสแกน
 • ถ้าหน้าจอ LCD ของสแกนเนอร์ไม่แสดงโปรไฟล์การสแกน ให้เปิด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร์ HP) เพื่อโหลดโปรไฟล์ลงในสแกนเนอร์
 • เพื่อลดปัญหากระดาษติด ให้ใช้การตั้งค่าการสแกนที่ระบุขนาดที่แท้จริงของเอกสารที่คุณกำลังจะสแกน
 • เมื่อต้องการยกเลิกการสแกน ให้กดปุ่ม ยกเลิก ()
 • ถ้าคุณกดปุ่ม สแกนสองด้าน () สแกนเนอร์จะสแกนต้นฉบับทั้งสองด้านไม่ว่าจะตั้งค่าโปรไฟล์การสแกนไว้แบบใด ถ้าคุณกดปุ่ม สแกนด้านเดียว () สแกนเนอร์จะสแกนต้นฉบับด้านที่คว่ำหน้าลง
 • คุณสามารถสร้างโปรไฟล์การสแกนที่ใช้ซอฟต์แวร์การสแกนที่ไม่ใช่ของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร์ HP)
สแกนจากปุ่มต่างๆ บนแผงควบคุม
เมื่อต้องการสแกนโดยใช้ปุ่มต่างๆ บนแผงควบคุม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. การป้อนเอกสารต้นฉบับ
 2. ใช้ และ เพื่อเลือกโปรไฟล์การสแกนที่คุณต้องการ
    บันทึก
  เมื่อกด ตกลง ประเภทไฟล์ รูปแบบสี และความละเอียดของโปรไฟล์การสแกนจะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการกลับไปที่รายการโปรไฟล์ ให้กดปุ่ม ย้อนกลับ ()
 3. กดปุ่ม สแกนด้านเดียว () สำหรับการสแกนด้านเดียว หรือกดปุ่ม สแกนสองด้าน () สำหรับการสแกนสองด้าน
สแกนจาก HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan)
คุณสามารถเริ่มสแกนจาก HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan) ได้
 1. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • ดับเบิลคลิกไอคอน HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan) บนเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์
   รูปภาพ : ไอคอน SDSS
  • คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรม หรือ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ HP ชี้ไปที่ HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan) 3.5 จากนั้นคลิก HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan) 3.5
     บันทึก
   หมายเลขเวอร์ชันอาจแตกต่างกันไป
 2. เลือกโปรไฟล์ แล้วคลิก Scan (สแกน)
    บันทึก
  คำอธิบายโปรไฟล์ที่เลือกไว้จะแสดงข้างใต้รายการ
 3. คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อเริ่มการสแกนและส่งไปที่ปลายทางการสแกนตามที่กำหนดในโปรไฟล์การสแกน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ HP Smart Document Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Smart Document Scan)
สแกนจากซอฟต์แวร์การสแกนที่เข้ากันได้กับ ISIS หรือ TWAIN
คุณสามารถสแกนภาพหรือเอกสารลงในโปรแกรมได้โดยตรง หากโปรแกรมนั้นเข้ากันได้กับ ISIS หรือ TWAIN โดยทั่วไป โปรแกรมจะเข้ากันได้หากมีตัวเลือกเมนู เช่น Acquire (รับข้อมูล), Scan (สแกน), Import New Object (นำออบเจ็คต์ใหม่เข้ามา) หรือ Insert (ใส่) หากคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมเข้ากันได้หรือไม่ หรือมีตัวเลือกอะไรบ้าง โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับโปรแกรมนั้น
 1. เปิดซอฟต์แวร์การสแกน แล้วเลือกแหล่งที่มาของข้อมูล ISIS หรือ TWAIN
 2. เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับเอกสารที่คุณกำลังจะสแกน
 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสแกนให้เสร็จสมบูรณ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การสแกน

ประเทศ: Flag ไทย